Javni poziv za suce porotnike

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAGRAD BELIŠĆEGRADONAČELNIK Klasa: 740-15/22-01/02Urbroj:... Čitaj više Javni poziv za suce porotnike

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za radno mjesto Komunalni redar

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za radno mjesto Komunalni redar

Obavijest o pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje za prijam na radno mjesto “Komunalni redar”

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno... Čitaj više Obavijest o pravnim izvorima za pripremu kandidata za testiranje za prijam na radno mjesto “Komunalni redar”

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu grada Belišća stan 3 u prizemlju (E-3) na adresi Petra Zrinskog 25 u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“... Čitaj više Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu grada Belišća stan 3 u prizemlju (E-3) na adresi Petra Zrinskog 25 u Belišću

Javni natječaj za prodaju dvorišta k.č.br. 2146, k.o. Belišće u vlasništvu Grada Belišća

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj... Čitaj više Javni natječaj za prodaju dvorišta k.č.br. 2146, k.o. Belišće u vlasništvu Grada Belišća

Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada 

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada 

Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za radno mjesto Pročelnik Ureda gradonačelnika

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme, za... Čitaj više Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za radno mjesto Pročelnik Ureda gradonačelnika

Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za prijam na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za prijam na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za prijam na radno mjesto Domar

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o rezultatu pisanog testiranja i vremenu održavanja intervjua za prijam na radno mjesto Domar

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica Ureda gradonačelnika

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica Ureda gradonačelnika

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Grada

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Domar

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)... Čitaj više Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za prijam u službu na radno mjesto Domar

Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Pročelnik/pročelnica Ureda gradonačelnika“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Pročelnik/pročelnica Ureda gradonačelnika“ : planira, upravlja i... Čitaj više Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Pročelnik/pročelnica Ureda gradonačelnika“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada“, koji je objavljen u narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Pročelnik/Pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje... Čitaj više Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Pročelnik/pročelnica Upravnog odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem grada“, koji je objavljen u narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“ u Tajništvu Grada Gradske uprave... Čitaj više Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Viši stručni suradnik za javnu nabavu“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Komunalni redar“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Komunalni redar“ u Upravnom odjelu za komunalno-stambene djelatnosti i... Čitaj više Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Komunalni redar“, koji je objavljen u Narodnim novinama  br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Domar“, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Domar“ : skrbi o cjelokupnoj imovini Grada, obavlja poslove otklanjanja... Čitaj više Javni natječaj za prijam u službu Gradske uprave Grada Belišća na radno mjesto „Domar“, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 67/22 od 10. lipnja 2022. godine

Obavijest o početku obavljanja poslova na javnim radovima kandidatima prijavljenim na oglas 

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAGRAD BELIŠĆEPovjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstvaza... Čitaj više Obavijest o početku obavljanja poslova na javnim radovima kandidatima prijavljenim na oglas 

Close Search Window
Skip to content