I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Voditeljica Odsjeka za protokol i odnose s javnošću Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, e-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja propisa iz djelokruga rada Odsjeka, upravljanje i koordiniranje radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike, zastupanje Odsjeka i potpisivanje akata u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka, organiziranje pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, izrađivanje financijskog plana i programa rada Odsjeka, podnošenje izvještaja o radu Odsjeka, organizacija poslova protokola za potrebe Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i drugih osoba i tijela koja po ovlaštenju predstavljaju Grad Belišće, obavljanje stručnih organizacijskih poslova promidžbe, obavljanje poslova organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih predstavnika Grada Belišća s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija, obavljanje poslova u svezi prava na pristup informacijama te poslove u svezi predstavki i pritužbi građana, obavljanje poslova održavanja službene gradske internetske stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internetsku stranicu, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka za opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, e-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, poslovi organiziranja i obavljanja poslova uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, poslova raspoređivanja akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanja i raspoređivanja predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenja urudžbenog zapisnika, poslovi prijema stranaka te poslovi rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabave uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora, organizacija obavljanja poslova čišćenja i održavanja ureda gradske uprave i drugih objekata u vlasništvu grada Belišća, organiziranje poslova u svezi korištenja i održavanja službenih gradskih vozila, organiziranje poslova održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

Administrativni referent Iva Kirner
Tel: +38531 400-635, e-mail: iva.kirner@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, raspoređivanje akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanje i raspoređivanje predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenje urudžbenog zapisnika, obavljanje poslova prijma stranaka te poslova rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabava uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora.

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content