Naziv projekta: Još jednom zaželi!
Korisnik: Grad Belišće

Kratki opis projekta:

Kroz program Zaželi zaposlit će se 40 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada sa zadatkom da na području grada Belišća i prigradskih naselja skrbe o starijim i nemoćnim osobama. Time bi se utjecalo kako na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, kako i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba koje se teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je smanjenje broja nezaposlenih žena koje pripadaju u skupinu teško zapošljivih osoba. Projekt će omogućiti širenje mreže socijalnih usluga koje će se financirati za razvoj neinstitucionalnih oblika skrbi u zajednici. Osposobljavanje i stjecanje vještina prilagođeno potrebama ranjivih skupina povećat će njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta: 6.512.494,22 kn
Iznos sufinanciranja EU: 6.512.494,22 kn (100%)
Kontakt osoba za više informacija:

Ljerka Vučković
Tel: 031/400-636; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr
Poveznice: https://strukturnifondovi.hr

_________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost korisnika.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content