Projekt Jasno i čisto provode Grad Belišće i Općina Marijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svrha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Sadržaj ove rubrike financiran je kroz projekt Jasno i čisto koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Sadržaj objavljenih tekstova isključiva je odgovornost Grada Belišća.

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Odluka o načinu pružanja javnih usluga

Odluka o II.izmjeni Općih uvjeta

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content