pilanaSve je počelo, nastalo i održalo se zbog poznatih slavonskih hrastovih šuma, kvalitetne drvne sirovine i poduzetništva jedne obitelji. Velika šumska prostranstva bogata tvrdim lišćarima, a posebno nadaleko poznatom slavonskom hrastovinom odlične kvalitete, bili su glavni razlozi što su 1884. godine braća Gutmann, poduzetnici iz Mađarske, kupila na ovim prostorima veći šumski kompleks. Odmah su na uzvisini uz Dravu podigli i pilanu. Sve dalje priča je o ulaganjima u nove proizvodne cjeline, u željezničku prugu, podizanje novih tvornica, ali i novih stambenih zgrada, društvenih prostora i komunalnih sadržaja, za sve veći broj zaposlenih i stanovnika novog industrijskog naselja. Tvornica tanina izgrađena je već 1889. godine, a suhe destilacije drveta 1900. Tvrtka se širila, proizvodnja povećavala, pa je tako već početkom tridesetih godina prošlog stoljeća dioničko društvo „Belišće“ bilo jedno od najvećih industrijskih poduzeća te vrste u Europi.

Paralelno s tvornicama raslo je i naselje u kojem je sa svojim obiteljima živjelo oko 4.000 radnika i namještenika zaposlenih u tvornicama tadašnjeg „Belišća“ d.d. Prerada drveta bila je osnova razvoja, ali zbog potreba održavanja postrojenja, razvijale su se i metaloprerađivačke i strojarske djelatnosti. Bio je to temelj za početak rada Tvornice strojeva 1951. godine. Poseban razvojni zamah u Belišću bilo je otvaranje potpuno nove proizvodnje. Godine 1960. izgrađena je i puštena u rad tvornica papira i ambalaže od valovitog kartona. Ta je tvornica bila osnova za kasnija velika ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnje i prerade ambalažnih papira, čime je tadašnji Kombinat Belišće bio najveći proizvođač te vrste u ovom dijelu Europe.

Nakon stjecanja samostalnosti Hrvatske, privatizacijom provedenom devedesetih godina, u krugu bivšeg kombinata Belišće nastalo je nekoliko tvrtki koje su kasnije prošle brojne promjene organizacije i vlasnika, ali najznačajniji dijelovi proizvodnje opstali su, razvijaju se i uspješno rade. U krugu bivšeg Kombinata, danas je dvadesetak različitih, većih i manjih tvrtki, koje se bave pretežno proizvodnjom, visokom tehnologijom, ali i uslugama, održavanjem proizvodnih pogona ili kooperacijom. U proizvodnji i uslugama na području grada Belišća danas je zaposleno oko 2.500 osoba.

Industrijska tradicija grada Belišća nastavlja se i potvrđuje novim sadržajima, a najveći proizvodni gospodarski subjekti u Belišću danas su: DS Smith, Harburg-Freudenberger, Leistritz, Tvornica elektro opreme, Baždar, Fochista, Anamil, Limarija Šimić, CNC-Metal te brojni mali poduzetnici.

20160330_135023DS Smith, vodeća europska tvrtka za proizvodnju ambalaže, koja je od tvrtke Duropack preuzela bivši Kombinat Belišće, odnosno tvrtku Belišće d.d., s industrijskom tradicijom dugom 130 godina i neposredni je nasljednik tvrtke na čijim je temeljima osnovano naselje Belišće. DS Smith posluje u 34 zemlje svijeta, a godišnji joj promet premašuje 5 milijuna eura. Ova tvrtka ima važnu ulogu za razvoj cijele regije te je jedan od čimbenika socijalne sigurnosti za mnogobrojne zaposlene.

Od 1998. godine u Belišću svoju tvornicu ima i njemačka kompanija Harburg-Freudenberger čije je sjedište u Hamburgu. Ova je tvrtka jedan od vodećih proizvođača hidrauličnih preša za proizvodnju automobilskih guma koja izvozi cjelokupnu svoju proizvodnju. Vrijedno je istaknuti da se svjetski poznate marke automobilskih guma kao što su Goodyear, Pirelli, Continenatal, Michelin itd. proizvodi na prešama koje su nastale u Belišću. Uz strojeve za proizvodnju guma tvrtka HF Belišće od 2013. godine proizvodi i preše za ekstrakciju jestivog ulja. Posebno treba istaknuti kako mnoge male i srednje tvrtke s područja grada Belišća surađuju s tvrtkom HF, što ju svrstava među generatore gospodarskog napretka grada.

Važnost malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva za Grad Belišće ogleda se u formiranim gospodarskim zonama te osnovanom Poduzetničkom inkubatoru Polet. U Belišću postoje dvije gospodarske zone – Gospodarska zona Belišće (uz rijeku Karašicu) i Gospodarska zona Sjever (prostor bivšeg Kombinata) te poslovna zona Tržnica Belišće. Za novu Gospodarsku zonu Kod pruge izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola te se očekuju odgovarajući natječaji koji će pomoći izgradnji zone koja će biti stavljena na raspolaganje zainteresiranim poduzetnicima.

Poduzetnički inkubator Polet službeno je otvoren u travnju 2015 godine. Objekt koji je dio infrastrukture rane industrijske faze Belišća do tada je bio potpuno zapušten, a temeljito je preuređen i opremljen projektom koji je financiran sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Grada Belišća i Osječko-baranjske županije. Uređenjem Poduzetničkog inkubatora otvoreno je devet funkcionalnih poslovnih prostora – pet za proizvodne djelatnosti i četiri za uslužne, a koje su na raspolaganju poduzetnicima početnicima u njihovoj ranoj fazi inkubacije poslovnih aktivnosti.

Belišćanska tržnica ima dugogodišnju tradiciju, koja seže u 19 st., odnosno od početaka industrijskog razvitka i stvaranja industrijskih naselja u gradu Belišću. Tijekom povijesti, tržnica je mijenjala svoj izgled, veličinu i položaj, ali je uvijek bila mjesto prodaje uglavnom poljoprivrednih proizvoda mještana okolnih sela.  Tijekom godina, javila se potreba za većim prodajnim prostorima koji bi bili objedinjeni u jednu cjelinu.  Sukladno tome, tijekom 2004. i 2005. godine izgrađen je novi Tržni centar ukupne površine oko 1.600,00 m². Na tržnom centru domaći proizvođači nude voće, povrće, mliječne i druge proizvode, dok se u poslovnim prostorima nalaze razne prodavaonice, obrti i ugostiteljski objekti. U sklopu Tržnog centra je i belišćanska Socijalna samoposluga.

Gradska komunalna tvrtka Kombel d.o.o. nositelj je komunalnih djelatnosti. Uz stalne poslove uređivanja i čišćenja grada, brine i o razvoju komunalne infrastrukture te o zbrinjavanju otpada. Početkom 2014. godine s radom je započela i gradska tvrtka Hidrobel d.o.o. za vodne usluge koja je o tvrtke Kombel d.o.o. preuzela poslove vezane za proizvodnju i distribuciju vode kao i za izgradnju infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju na području grada Belišća i šire.

Grad Belišće je područje gdje su poljoprivredno zemljište i hidroenergetski potencijal rijeke Drave najznačajniji prirodni resursi. Poljoprivredna proizvodnja na području grada Belišća odvija se na 4.510 ha, većinom na obiteljskim gospodarstvima. Najveći broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostalih subjekata poljoprivredom se bavi na tradicionalan način.

Grad Belišće koristi sve svoje raspoložive resurse kako bi stvorio mogućnosti za razvoj poduzetništva, obrta, trgovine i poljoprivrede, što je rezultiralo i rezultirat će povećanim zapošljavanjem i rastom životnoga standarda građana.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content