Geoprometni položaj Belišća odlikuje važan cestovni pravac koji od Osijeka vodi na zapad prema Virovitici, a treba istaknuti i položaj grada Belišća na rijeci Dravi, uz sve prednosti koje proistječu iz takvog smještaja. Područje Belišća nalazi se na županijskoj razvojnoj osovini, koju čini sjeverni i podravski pravac razvoja Osijek-Valpovo-Belišće-Donji Miholjac. Najznačajniji planirani zahvat u cestovnom prometu Županije je izgradnja autoceste u koridoru 5c (koja prolazi petnaestak kilometara istočno od Belišća).

Godine 2001. izgrađen je i pušten u promet cestovni most preko Drave koji povezuje slavonsku i baranjsku obalu. Izgradnja mosta kod Belišća omogućila je bolje prometno povezivanje te predstavlja poticaj razvitku prometa prema Belom Manastiru i susjednoj Republici Mađarskoj. Riječni promet koji je nekada bio intenzivan, ponovno postaje perspektivan. Najbliža željeznička postaja nalazi se u Bizovcu (longitudinalni željeznički pravac Osijek-Zagreb), a Belišću najbliža zračna luka nalazi se u Klisi blizu Osijeka.

U srpnju 2014. godine započela je gradnja mosta u Kitišancima te izgradnja ceste Kitišanci – Belišće. Projekt vrijedan 5,5 milijuna kuna bez PDV-a financirala je Županijska uprava za ceste. Navedeni most i cesta od iznimne su važnosti za bolje prometno povezivanje ne samo nekoliko belišćanskih prigradskih naselja (Kitišanci, Vinogradci, Tiborjanci, Veliškovci i Gat) s matičnim gradom, nego i naselja na području općine Marijanci. Novi most, čijom je gradnjom počeo cijeli projekt, iznimno je važan njegov segmet i dio je projekta koji ujedinjava gradnju mosta i spojnu cestu Belišće – Kitišanci, a vrijedan je oko 2,3 milijuna kuna. On je za izvođače radova bio definitivno najveći zalogaj jer se starim mostom nije prometovalo od 2010. godine, kada su se u vrijeme velikih poplava most i zaštitna ograda potpuno urušili te je most zatvoren za promet. Novosagrađeni objekt ima kolnik širine 5,5 metara, a u sklopu mosta dužine 20 metara sagrađena je i pješačko-biciklistička staza široka 2,3 metra, tako da je ukupna širina mosta gotovo 11 metara. Nakon završetka mosta, krenulo se i u gradnju ceste koja kraćim putem povezuje Belišće i Kitišance preko Zagajaca, odnosno Ulice Matije Gupca. Nova prometnica dugačka je 2.140 metara.

Krajem 2015. godine kraju je privedena realizacija projekta rekonstrukcije državne ceste D517 i gradnje dvaju kružnih tokova – jednog na najvećem raskrižju kod zgrade Gradske uprave u Belišću i drugog kod Mitrovice, na skretanju prema mostu za Baranju. Bio je to veliki projekt vrijedan oko 15 milijuna kuna, ukupna duljina zahvata na državnoj cesti iznosila je 1.800 metara, a osim dva kružna toka, sagrađene su pješačke i biciklističke staze u cestovnom koridoru te cestovna javna rasvjeta. Investitor ovog velikog i vrijednog projekta bile su Hrvatske ceste.

Rekonstrukcija državne ceste kroz Belišće nije važna samo za ljepši izgled i sigurniji promet. Ona ima izravan utjecaj i na razvoj gospodarstva ovoga kraja jer uz nove prometne sadržaje, pješačke i biciklističke staze i pripadajuću infrastrukturu, tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće konačno je dobila i prometni ulaz u tvrtku kakav joj treba. U Gospodarskoj zoni Sjever u krugu bivšeg kombinata radi više od 1.900 zaposlenih, a novi cestovni ulazi olakšat će i poboljšati promet i prijevoz robe, što je izravan doprinos boljem i uspješnijem poslovanju i uvjetima za nova radna mjesta u gospodarskoj zoni u središtu grada Belišća.

Osim dvaju navedenih kružnih tokova, 2015. godine Belišće je dobilo i treći kružni tok koji je donio gradu novo, vrijedno i za sigurnost prometa važno gradsko obilježje. Na poznatom i dugovječnom „Oštrom ćošku“, ostalo je samo ime i sjećanje, a novo ruho „ćoška“ sada je kružni tok. Riječ je o projektu na dijelu županijske ceste 4050 s glavnim ciljem povećanja protočnosti prometa i podizanje ukupne razine prometne sigurnosti. Glavni dio projekta sa 70% sredstava financiralo je Ministarstvo unutarnjih poslova iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, a 30% Grad Belišće iz proračuna.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content