I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601
Fax: +38531 400-602

Dinko Burić, dr. med.

Gradonačelnik

Ljerka Vučković

Zamjenica gradonačelnika

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.

Voditeljica Odsjeka 

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Jasna Mijatović

Voditeljica odsjeka

Iva Kirner

Administrativni referent

I.3. ODSJEK ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.

Voditelj Odsjeka

Tamara Bilić, mag.iur.

Viša stručna suradnica za edukaciju službenika i zaštitu na radu

II. TAJNIŠTVO GRADA

Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.

Tajnica Grada

Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.

Savjetnica za lokalnu samoupravu

Dijana Dorkić, mag.iur.

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu

II.1. ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Danijela Žulj, dipl.iur.

Voditeljica odsjeka

Tihana Pelin -Kuna, dipl.iur.

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Jasna Slijepčević

Voditeljica odsjeka

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Božica Lalić, dipl.oec.

Pročelnica

III.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Domagoj Crnogaj, dipl.oec.

Viši stručni referent za računovodstvo i financije

Evelina Bartolović, dipl.oec.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

III.2. ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA, ANALITIKU, FINANCIJSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Nataša Holjevac Abramić, dipl.oec.

Stručna referentica za obračun plaća i računa

Marinela Jurković

Stručna referentica analitičarka

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Kata Budimir-Varžić, dipl. ing. građ.

Pročelnica

Dejan Šovagović, dipl. ing.

Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti

IV.1. ODSJEK ZA UPRAVITELJSTVO I STAMBENE POSLOVE

Lucija Strugačevac

Administrativni referent

IV.2. ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

Romano Klanjšček

Voditelj 

Marko Anić

Komunalni redar

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Antonija Andrašek Barić, prof.

Pročelnica 

Lea Kozina, mag.philol.croat.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

V.1. ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Branimir Kolarić, dipl.ing.agr.

Voditelj odsjeka 

Kristina Horvat, iur.

Stručna suradnica za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb

V.2. ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU

Monika Jurkin, mag.prim.educ.

Voditeljica odsjeka 

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Pročelnica 

VI.1. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Armando Bičak, ing.agr.

Stručni suradnik-poljoprivredni redar

Vedran Berečić, mag.ing.aedif.

Savjetnik za prostorno planiranje i gospodarstvo

Dajana Budimir, mag. ing. agr.

Viša stručna suradnica za poljoprivredu i gospodarstvo

Close Search Window
Skip to content