I. URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601
Fax: +38531 400-602

Dinko Burić, dr. med.

Gradonačelnik

Ljerka Vučković

Zamjenica gradonačelnika

Domagoj Varžić, dipl.oec.

Pročelnik

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.

Voditeljica Odsjeka 

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Jasna Mijatović

Voditeljica Odsjeka

I.3. ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE

Iva Kirner

Voditeljica Odsjeka

Ivan Takalić, mag.geo.

Viši stručni suradnik za prostorno planiranje

II. TAJNIŠTVO GRADA

Sanja Takač, univ. spec. admin. publ.

Tajnica Grada

Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.

Savjetnica za lokalnu samoupravu

Dijana Dorkić, mag.iur.

Savjetnica za lokalnu samoupravu

Tamara Bilić, mag.iur.

Viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Jasna Slijepčević

Voditeljica odsjeka

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Božica Lalić, dipl.oec.

Pročelnica

Domagoj Crnogaj, dipl.oec.

Savjetnik za proračun i porez

III.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Nataša Holjevac Abramić, dipl.oec.

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije

Dunja Kenđelić, mag.oec.

Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije

III.2. ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA, ANALITIKU, FINANCIJSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Marinela Jurković

Stručna referentica analitičarka

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

Dejan Šovagović, dipl. ing.

Pročelnik

IV.1. ODSJEK ZA UPRAVITELJSTVO I STAMBENE POSLOVE

Lucija Strugačevac

Voditeljica Odsjeka za upraviteljstvo i stambene poslove

IV.2. ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

Romano Klanjšček

Voditelj 

IV.3. KOMUNALNI REDAR

Mateo Vicić

Komunalni redar

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Antonija Andrašek Barić, prof.

Pročelnica 

V.1. ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Branimir Kolarić, dipl.ing.agr.

Voditelj odsjeka 

Kristina Horvat, iur.

Stručna suradnica za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb

V.2. ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU

Monika Jurkin, mag.prim.educ.

Voditeljica odsjeka 

Lea Kozina Šestanj, mag.philol.croat.

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Pročelnica 

Vedran Berečić, mag.ing.aedif.

Savjetnik za prostorno planiranje i gospodarstvo

VI.1. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Dajana Budimir, mag. ing. agr.

Viša stručna suradnica za poljoprivredu i gospodarstvo

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

dr.sc.Nedeljko Kovačić, dipl.oec.

Pročelnik

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Danijela Žulj, dipl.iur.

Pročelnica

Mateja Lalić, mag.oec.

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

Tamara Grgić, mag.oec.

Viša stručna suradnica za javnu nabavu

IX. VLASTITI POGON - SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

Marko Anić, oec.

Upravitelj 

Close Search Window
Skip to content