IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

Upravitelj Marko Anić, oec.
Tel: +38531 400-637, e-mail: marko.anic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Planira, upravlja i koordinira radom i poslovima Vlastitog pogona, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike i namještenike te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor, potpisuje akte iz djelokruga rada, priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Vlastitog pogona, izrađuje financijski plan i program rada te podnosi izvještaje o radu Vlastitog pogona, predlaže i osmišljava mjere poboljšanja rada Vlastitog pogona, odgovoran je za zakonitost rada i postupanja Vlastitog pogona.

Dokumenti


Pisani prigovor

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Pisani prigovor se podnosi na:
GRAD BELIŠĆE – Vlastiti pogon
Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 – 31551 Belišće – Republika Hrvatska
e-mail: parking@belisce.hr

Obrasci

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE (PPK-KPK)
POTVRDA POSLODAVCA O ZAPOSLENJU
POTVRDA O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE
UVJETI ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE (PPK-KPK)
INFO

 

I. URED GRADONAČELNIKA

I. URED GRADONAČELNIKA

VIDI VIŠE

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

VIDI VIŠE

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

IV. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA

VIDI VIŠE

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VIDI VIŠE

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VI. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

VIDI VIŠE

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VII. UPRAVNI ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM GRADA

VIDI VIŠE

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIII. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

VIDI VIŠE

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

IX. VLASTITI POGON – SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU PARKIRALIŠTA I NAPLATU PARKIRANJA

VIDI VIŠE
Close Search Window
Skip to content