EU projekti|

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće

Korisnik: Grad Belišće

Trajanje projekta: 17.03.2023. – 17.03.2025.

Kratki opis i cilj projekta:

Rekonstrukcija i opremanje zgrade druge namjene (zgrada u vlasništvu Grada Belišća koja se koristi za potrebe dislociranog odjela glazbene škole pri OŠ M.P.Katančić Valpovo) u Belišću ima za cilj osigurati povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće koji će omogućiti kvalitetniju brigu o djeci predškolskog uzrasta na području Grada Belišća. Planira se urediti dva vrtićka dnevna boravka za 40 novih polaznika programa dječjeg vrtića u Belišću.

Očekivani rezultati projekta:

*Rekonstruirana i opremljena zgrada za dva vrtićka dnevna boravka

Ukupna vrijednost projekta: 229.345,01 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 229.345,01 EUR

Kontakt osoba za više informacija:

Ljerka Vučković

Tel. 031/ 400 636; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Dodatne poveznice: https://fondovieu.gov.hr

__________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz NextGenerationEU.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

fondovieu.gov.hr

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content