Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Vatrogasnog doma Belišće na adresi Željeznička 11, Belišće
Korisnik: Grad Belišće
Kratki opis projekta:
Energetska obnova Vatrogasnog doma u Belišću obuhvaća izradu glavnog projekta, provedbu sljedećih mjera energetske učinkovitosti – sanacija krovišta, zamjena stolarije, sanacija fasade, modernizacija sustava grijanja i unutarnje rasvjete te provedbu aktivnosti promocije i vidljivosti projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj je projekta postizanje energetskih ušteda, odnosno smanjenje potrošnje energije u objektu Vatrogasnog doma u Belišću. Obnova objekta, zajedno s obnovom većeg broja zgrada u gradskom vlasništvu (zgrada javne uprave i glazbene škole te sportski objekti u prigradskim naseljima) ujedno je jedna od mjera sadržanih u Akcijskom planu energetski održivog razvoja te doprinosi realizaciji ciljeva Strategije razvoja grada Belišća za razdoblje 2015. -2020.
Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 71,83%.
Ukupna vrijednost projekta: 2.694.874,82 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 1.348.552,44 HRK
Kontakt osoba za više informacija:
Ljerka Vučković
Tel. 031/ 400 636; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr
Poveznice: https://strukturnifondovi.hr/
__________________________________________________________________________________
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content