KRATAK OPIS PROJEKTA:

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca i Belišćanskoj ulici (k.č.br. 1051, 1052, 1053 u k.o. Bistrinci te k.č.br.2080/1 u k.o. Belišće) u prigradskom naselju Bistrinci. Ulaganje izravno doprinosi olakšanju komunikacije prema gospodarskoj zoni Sjever, poboljšanju prometne infrastrukture, smanjenju opterećenosti ostalih lokalnih cesta i povećanju prometne sigurnosti stanovnika prigradskog naselja te zaposlenike 15 poduzeća, odnosno 1439 korisnika gospodarske zone Sjever.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.650.140,63 HRK

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content