Naziv projekta: Mobilnost u gradu Belišću
Korisnik: Grad Belišće
Kratki opis projekta:
Grad Belišće ulaže u izgradnju biciklističke staze između prigradskih naselja Gat i Kitišanci. Staza duljine 4,2km prostire se u pojasu državne ceste D34 kroz Ulicu kralja Zvonimira u Gatu te dalje od Gata do Kitišanaca. Proširenjem mreže biciklističkih staza na području grada doprinosi se sigurnosti i protočnosti u prometovanju gradskim i prigradskim relacijama, povećava dostupnost obrazovnih, zdravstvenih i ostalih javnih sadržaja u Belišću te povećava turistička atraktivnost biciklističkih ruta na području UA Osijek.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Izgradnja nove biciklističke staze doprinijet će povećanju sigurnosti biciklista i omogućiti im prometovanje na relaciji prigradska naselja (Gat, Veliškovci, Tiborjanci) – Belišće, odnosno prigradska naselja – Valpovo, uz primjerenu zaštitu u odnosu na motorni promet. S obzirom da je riječ o „nedostajućoj karici“ u postojećoj biciklističkih mreži staza na području grada, njezinim dovršenjem omogućit će se kontinuitet biciklističkog putovanja do naselja Belišće uz potpuno zaobilaženje državne ceste D34 (odabirom lokalne ceste L44027). Njezina će izgradnja povećati dostupnost obrazovnih, zdravstvenih i ostalih javnih sadržaja lociranih u Belišću i Valpovu bez oslanjanja na rijetke autobusne linije, čineći putovanje fleksibilnijim, okolišno prihvatljivijim i, u usporedbi s automobilskim, jeftinijim. Također, učinit će dostupnijom liniju javnog prijevoza prema gradu Osijeku kao centru Urbane aglomeracije. Nadalje, izgradnja biciklističke staze povećat će sigurnost prometa motornih vozila jer ista više neće morati napuštati vlastitu kolničku traku radi zaobilaženja biciklista. To će ujedno rezultirati većom protočnošću prometovanja ovom dionicom ceste. Iako je prvenstvena svrha nove infrastrukture osigurati djelotvornu dopunu postojećem sustavu javnog prijevoza, njezina će izgradnja istovremeno pridonijeti zadovoljenju i drugih zdravstvenih i rekreativnih potreba stanovništva i pridonijeti razvoju lokalne i regionalne turističke ponude te postati važan turistički resurs u pozicioniranju grada kao cikloturističke destinacije.

Ukupna vrijednost projekta: 6.432.195,00 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 3.537.916,75 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 3.9.2019. – 3.3.2021.
Kontakt osoba za više informacija:
Ljerka Vučković
Tel. 031/ 400 602; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr
Poveznice: https://strukturnifondovi.hr/
__________________________________________________________________________________
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content