VAŽNI AKTI

Statut grada Belišća-pročišćeni tekst 2022.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2020.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

PROGRAMI POTICAJNIH MJERA 

Program poticajnih socijalno-demografskih mjera Grada Belišća u 2024. godini 

Program poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u 2023. godini

Program poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u 2020. godini

PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Belišća

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća

TAJNIŠTVO

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Belišća Revizija – svibanj 2024. godine
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Belišća Revizija II. – svibanj 2024.godine
Plan djelovanja_prirodne nepogode za 2024. godinu

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnom redu
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

FINANCIJE

Proračun
Procedura praćenja i naplate prihoda
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura o blagajničkom poslovanju Grada Belišća

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća

Gradski program za mlade Grada Belišća 2023.-2027.

Odluka o isplati novčane pomoći za projekt “Zalogaj”

Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Pravilnik o stipendiranju studenata s područja grada Belišća

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj naknadi za dječji vrtić
Odluka o novčanoj naknadi za dječji vrtić

Odluka o socijalnoj skrbi grada Belišća

Odluka o subvenciji troškova naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje za umrle hrvatske ratne
vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Odluka o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima

UDRUGE

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na područja grada Belišća
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća
Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća

Preporuka Ureda za udruge o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora

Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja JN i JP za financiranje udruga iz Proračuna grada Belišća za 2024. godinu
Plan financiranja udruga

Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2024. godinu 

Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća za programe javnih potreba u kulturi Grada Belišća za 2024. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore udrugama za 2023. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2022.godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2021. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2017. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2016. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2015. godinu

ZAHTJEVI I OBRASCI

SUBVENCIJA TROŠKA NAKNADE DODJELE GROBNOG MJESTA ZA HRV. BRANITELJA

Obrazac – Zahtjev za subvenciju troška naknade dodjele grobnog mjesta za hrvatskog branitelja

IZVJEŠTAJI

Obrazac -Izvještaj o korištenju financijskih sredstava

IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta 2024
Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta 2024
Specifikacija troškova uz financijski izvještaja provedbe projekta 2024

Upute za izvještavanje o provedbi projekta

SUBVENCIJE

2024. godina

Obrazac-subvencija-analiza-tla-2024.

Obrazac-subvencija-oplodnja-krmaca-2024.

Odluka o subvencijama za 2024. godinu

Obrazac – subvencija – umjetno osjemenjivanje 2024.
Obrazac – subvencija – zakup poslovnih prostora 2024.
Obrazac – subvencija – zapošljavanje 2024.

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2023. godinu
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2023. godinu
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2023. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2023. godinu
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2023. godinu 

2023. godina

Obrazac-subvencija zakupa poslovnog prostora

Odluka o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2023. godinu
Obrazac subvencija zapošljavanje-novi

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2022.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2022.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2022.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2022.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2022.

2022. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama
Odluka o subvencijama za 2022. godinu
Obrazac – subvencija zapošljavanje

2021. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2021.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2021.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2021.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet

Odluka o subvencijama za 2021. godinu

Obrazac subvencija zapošljavanje
Obrazaca subvencija zakupa poslovnog prostora

2020. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2020.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2020.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2020.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o.

Odluka o subvencijama za 2020. godinu

Obrazac zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac zahtjeva za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2019. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2019. godini
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2019. godini

Izmjena i dopuna Odluke o subvencijama za 2019.
Odluka o subvencijama za 2019. godinu

Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2018. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2018.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2018. godini
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2018. godini
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zakup poslovnog prostora

2017. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2017.
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2017.
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2017.

2016. godina

Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova pričuve u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnih prostora u 2016. godini

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content