VAŽNI AKTI

Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2020.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

PROGRAM POTICAJNIH MJERA U 2020. GODINI

Program poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u 2020. godini
Program poticajnih socijalno-demografskih mjera u 2020. godini

PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Belišća

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnom redu
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

FINANCIJE

Proračun
Procedura praćenja i naplate prihoda
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura o blagajničkom poslovanju Grada Belišća

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odluka o isplati naknade roditelju njegovatelju ili njegovatelju
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Pravilnik o stipendiranju studenata
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
Odluka o novčanoj naknadi za dječji vrtić
Odluka o isplati novčane pomoći za Projekt Zalogaj – topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
Odluka o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
Odluka o subvenciji troškova naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje za umrle hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
Odluka o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima

UDRUGE

Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2022.godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća
Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja
Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na područja grada Belišća
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna grada Belišća za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2021. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2017. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2016. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2015. godinu

ZAHTJEVI I OBRASCI

  • RODITELJI NJEGOVATELJI

Zahtjev-roditelj njegovatelj

  • JEDNOKRATNA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Zahtjev-jednokratna pomoć za novorođenčad

  • SUBVENCIJA TROŠKA NAKNADE DODJELE GROBNOG MJESTA ZA HRV. BRANITELJA

Obrazac – Zahtjev za subvenciju troška naknade dodjele grobnog mjesta za hrvatskog branitelja

  • IZVJEŠTAJI

Obrazac – Izvještaj o korištenju financijskih sredstava

  • IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta u 2021.
Specifikacija troškova uz financijski izvještaja provedbe projekta 2021.
Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta u 2021.

SUBVENCIJE

2022. godina

Odluka o subvencijama za 2022. godinu
Obrazac – subvencija zapošljavanje

2021. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2021.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2021.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2021.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet

Odluka o subvencijama za 2021. godinu

Obrazac subvencija zapošljavanje
Obrazaca subvencija zakupa poslovnog prostora

2020. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2020.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2020.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2020.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o.

Odluka o subvencijama za 2020. godinu

Obrazac zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac zahtjeva za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2019. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2019. godini
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2019. godini

Izmjena i dopuna Odluke o subvencijama za 2019.
Odluka o subvencijama za 2019. godinu

Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2018. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2018.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2018. godini
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2018. godini
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zakup poslovnog prostora

2017. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2017.
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2017.
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2017.

2016. godina

Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova pričuve u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnih prostora u 2016. godini

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content