VAŽNI AKTI

Statut grada Belišća-pročišćeni tekst 2022.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2020.
Statut grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2021.
Poslovnik Gradskog vijeća grada Belišća – pročišćeni tekst 2018.

PROGRAMI POTICAJNIH MJERA 

Program poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u 2023. godini

Program poticajnih mjera za razvoj gospodarstva u 2020. godini
Program poticajnih socijalno-demografskih mjera u 2020. godini

PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Belišća

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području grada Belišća

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnom redu
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

FINANCIJE

Proračun
Procedura praćenja i naplate prihoda
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura o blagajničkom poslovanju Grada Belišća

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Gradski program za mlade Grada Belišća 2023.-2027.

Odluka o isplati novčane pomoći za projekt “Zalogaj”

Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
Pravilnik o stipendiranju studenata s područja grada Belišća

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj naknadi za dječji vrtić
Odluka o novčanoj naknadi za dječji vrtić

Odluka o socijalnoj skrbi grada Belišća

Odluka o subvenciji troškova naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje za umrle hrvatske ratne
vojne invalide iz Domovinskog rata i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Odluka o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima

UDRUGE

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na područja grada Belišća
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća
Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na području grada Belišća

Preporuka Ureda za udruge o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora

Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna grada Belišća za 2023.godinu
Plan financiranja udruga

Odluka o odobravanju financijske potpore udrugama za 2023. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2022.godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2021. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2019. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2018. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2017. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2016. godinu
Odluka o odobravanju financijske potpore Grada Belišća udrugama za 2015. godinu

ZAHTJEVI I OBRASCI

JEDNOKRATNA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Zahtjev-jednokratna pomoć za novorođenčad

SUBVENCIJA TROŠKA NAKNADE DODJELE GROBNOG MJESTA ZA HRV. BRANITELJA

Obrazac – Zahtjev za subvenciju troška naknade dodjele grobnog mjesta za hrvatskog branitelja

IZVJEŠTAJI

Obrazac -Izvještaj o korištenju financijskih sredstava

IZVJEŠTAJI ZA UDRUGE

Obrazac za izvješće

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023
Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023
Specifikacija troškova uz financijski izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023.
Upute za izvještavanje o provedbi projekta

SUBVENCIJE

2023. godina

Obrazac-subvencija zakupa poslovnog prostora

Odluka o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na pdorčuju Grada Belišća za 2023. godinu
Obrazac subvencija zapošljavanje-novi

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2022.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2022.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2022.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2022.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2022.

2022. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama
Odluka o subvencijama za 2022. godinu
Obrazac – subvencija zapošljavanje

2021. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2021.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2021.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2021.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2021.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet

Odluka o subvencijama za 2021. godinu

Obrazac subvencija zapošljavanje
Obrazaca subvencija zakupa poslovnog prostora

2020. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2020.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2020.
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2020.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2020.
Pregled korisnika subvencije zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o.

Odluka o subvencijama za 2020. godinu

Obrazac zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac zahtjeva za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2019. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća za 2019. godinu
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2019. godini
Pregled korisnika subvencije za umjetno osjemenjivanje u 2019. godini

Izmjena i dopuna Odluke o subvencijama za 2019.
Odluka o subvencijama za 2019. godinu

Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju zakupa poslovnog prostora

2018. godina

Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2018.
Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2018.
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2018. godini
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2018. godini
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zapošljavanje
Obrazac-Zahtjev za subvenciju za zakup poslovnog prostora

2017. godina

Pregled korisnika subvencije troškova zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 2017.
Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zapošljavanje u 2017. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća za 2017.
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga za 2017.

2016. godina

Pregled isplaćenih subvencija za umjetno osjemenjivanje u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova komunalnih usluga u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije troškova pričuve u 2016. godini
Pregled korisnika subvencije za zakup poslovnih prostora u 2016. godini

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content