Obavještavamo vas o stanju minski sumnjivog prostora područja Grada Belišća prema karti na kraju ovog teksta. Prikazano minski sumnjivo područje (MSP) odražava stanje u svibnju 2017. godine. Promjene koje su nastale u stanju MSP-a u prethodnom periodu rezultat su različitih aktivnosti: razminiranja, pretraživanja i općih izviđanja MSP-a.

Površinska veličina minski sumnjivog područja Grada Belišća na dan 12.05.2017. godine iznosi 2.584.679 m2 i obilježeno je sa 222 oznake (table) minske opasnosti.

Pogledajte sliku.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content