Savjet mladih Grada Belišća savjetodavno je tijelo Grada Belišća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Belišća. Postoji od 2008. godine, a novi saziv konstituiran je 6. kolovoza 2018. godine. Savjet ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

 

Članovi: predsjednik Igor Paloh, zamjenik predsjednika Damir Horvat i članovi: Eleonora Balog, Ela Kunštek, Ena Pandurić, Bojan Stanković i Jurica Cvenić.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice Savjeta mladih
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

U planu i programu rada Savjeta mladih Grada Belišća za 2018. godinu navedena su sedam područja djelovanja s pripadajućim mjerama:

  1. obrazovanje i informatizacija
  2. zapošljavanje i poduzetništvo mladih
  3. mladi i sport
  4. mladi i kultura
  5. mladi i zdravstvo
  6. mladi i EU
  7. suradnja s udrugama i poticanje aktivizma mladih.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content