ZONA MALE PRIVREDE UZ RIJEKU KARAŠICU U BELIŠĆU

Nastojanje na razvoju lokalnog gospodarstva i stvaranju preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj područja, rješavanje problema nezaposlenosti kroz stvaranje uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje te nedostatak lokacija za smještaj malih i srednjih poduzeća i proizvodnih pogona bili su razlozi za pokretanje projekta Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću.

U Zoni male privrede (ZMP) u Belišću osiguran je prostor za smještaj malih i srednjih poduzeća, proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Postoji mogućnost kooperantskih odnosa s dvjema velikim tvrtkama koje djeluju na području Belišća (Belišće d.d. i Krupp Belišće Elastomertechnik).

Zona male privrede smještena je jugozapadno od grada, uz cestu prema Belom Manastiru, na površini od 6,5 ha. U Zoni je predviđeno ukupno 27 parcela, od kojih se na jednoj od ranije nalazi servis za popravak automobila, a od 2002. god. i benzinska crpka. Za izgradnju malih i srednjih pogona, koji ne ugrožavaju okoliš i život u gradu, namijenjena je 21 parcela. Za stambeno-poslovne građevine namijenjeno je 5 parcela. Površine parcela kreću se u rasponu od 1.105 m2 do 1.936 m2. Moguće je spajanje najviše 3 parcele uz uvjete propisane lokacijskom dozvolom.

Kompletna infrastruktura u Zoni je izgrađena i to: vodovodna mreža i odvodnja, plinovodna mreža, elektromreža, prometnice, parkirališta i pješačke staze te zelene površine.

Parcele u Zoni bile su predmetom prodaje na javnim natječajima tijekom 2002. i 2003. godine. Početna cijena za m2 bila je 22,20 kn. Od 21 parcele ponuđenena prodaju, tijekom 2002. god. prodano je 18 parcela, od kojih su dvije stambeno-poslovne namjene.

Djelatnosti koje se planiraju obavljati na parcelama su sljedeće: izrada metalne galanterije i limarskih proizvoda, proizvodnja betonske galanterije i nosača za građevinarstvo, uvrećavanje pijeska, garaže i servisi za teretna vozila i autobuse, sklapanje elekroničkih elemenata i veleprodaja, zaštita metalne galanterije, proizvodnja kupaonskog namještaja, izrada drvne galanterije, proizvodnja tekstilnih proizvoda, prerada voća i povrća, proizvodnja tiještenih sokova, prostor za hladnjaču.

Interes za parcele je bio pokazan i iz drugih sredina u Hrvatskoj te tako s područja Zagrebačke županije u Zonu dolazi poznati limar. Kako su prodane sve parcele u Zoni, a interes za kupovinu parcela postoji i dalje razmišlja se o otvaranju nove poduzetničke zone u Belišću, što je predviđeno u prostornim planovima i razvojnim programima grada Belišća.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96 ), članka 45. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 8/II/01.) i Odluke Gradskog poglavarstva grada Belišća od 02. 02. 2005. god., Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni u Belišću, za sve informacije glede Zone male privrede obratite se izravno gradonačelniku, gospodinu Zvonku Boriću, dipl. ing. na telefon 031/664-054.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content