Dokumenti

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Obavijest-javna nabava
Popis gospodarskih subjekata_sukob interesa
Popis gospodarskih subjekata_sukob interesa

Javna nabava 2023.

Izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade “Stari mlin” u Belišću

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Javna nabava 2022.

Izvođenje radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Projekt kulturne baštine: List do lista-Industrijska baština-Opremanje knjižnice, dvorane s multimedijom i zgrade muzeja s dizalicom topline

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Jednostavna nabava 2022.

Jednostavna nabava 2021.

Javna nabava 2021.

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora u Belišću

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javna nabava 2020.

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova na uređenju Sportskog trga i zgrade bazena u Belišću

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Projekt “VICINaD” (HUHR)-revitalizacija industrijske baštine (Spomen-vlak) – izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i radovi na izgradnji nadstrešniceGrupa 1. Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i Grupa 2. Radovi na izgradnji nadstrešnice, NMV 181/20 – ponovljeno savjetovanje

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Projekt “VICINaD” (HUHR)-revitalizacija industrijske baštine (Spomen-vlak) – izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i radovi na izgradnji nadstrešniceGrupa 1. Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i Grupa 2. Radovi na izgradnji nadstrešnice

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara i medijska promocija – projekt Zelene staze Dunava i Drave, NMV 37/20

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće-prethodno savjetovanje

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Vatrogasnog i društvenog doma i izgradnja pomoćne zgrade – nadstrešnice u Bistrincima

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće-prethodno savjetovanje

Izvođenje radova na obnovi palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine, za grupu 1: Izvođenje radova na obnovi palače Gutmann

Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izvođenja radova na obnovi palače Gutmann i uređenja pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju 

Postupak javne nabave: Opremanje hostela – projekt „Zelene staze Dunava i Drave “, NMV 36/20

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara i medijska promocija – projekt zelene staze Dunava i Drave, NMV 37/20

Poziv na prethodno savjetovanje  – ponovljeni 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara, promocija na turističkim sajmovima i medijska promocija – projekt Zelene staze Dunava i Drave:
Grupa 1: Usluga organizacije gostovanja predstavnika turoperatera i novinara;

Grupa 2: Usluga promocije na turističkim sajmovima;
Grupa 3: Usluge medijske promocije (TV Spot, radijska emisija i oglasi u turističkim glasilima)

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Javna nabava 2019.

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 11 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 10 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 9 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 8 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 7 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 6 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 5 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 4 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 3 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 2 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 1 za 2019. godinu
Plan nabave za 2019.g.

Registar ugovora za 2019.godinu

Postupak javne nabave male vrijednosti: Izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Staro Valpovo“ –  V. faza – Izrada kazete 2, NMV 107/19 

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave u predmetu: „Mobilnost u gradu Belišću – Izgradnja biciklističke staze od Gata do Kitišanaca“, NMV 2/19

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi palače Gutmann i uređenju pristupnih površina

Poziv gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izvođenja radova na obnovi palače Gutmann i uređenja pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv_radovi na obnovi palače Gutmann
Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima- radovi na obnovi palače Gutmann
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv – radovi na obnovi palače Gutmann

Postupak javne nabave izvođenja radova na izgradnji infrastrukture u gospodarskoj zoni “Kod pruge” Belišće

Obavijest o zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave usluga prekvalifikacije i edukacije u projektu Slavonski “New deal”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Slavonski New deal
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Slavonski New deal

Postupak javne nabave u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta-produžetak ulice Starovalpovački put”

Prethodno-savjetovanje_Izgradnja-pristupne-ceste-do-odlagališta-produžetak-ulice-Starovalpovački-put
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom savjetovanju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta- produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od ulice Zinke Kunc do odlagališta”

Postupak javne nabave higijenskih potrepština u sklopu provedbe projekta “Još jednom zaželi”
Prethodno savjetovanje Još jednom zaželi
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju – Još jednom zaželi

Postupak javne nabave usluga prekvalifikacije i edukacije u projektu Slavonski “New deal”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Prethodno savjetovanje – Slavonski “New deal”
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju – Slavonski “New deal”

Postupak javne nabave usluge marketinga i vidljivosti-Projekt ”Zelene staze Dunava i Drave”

Poziv gospodarskim subjektima
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju za usluge marketinga i vidljivosti-Projekt ”Zelene staze Dunava i Drave”

Javna nabava 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora-2018. godina

Postupak javne nabave izvođenja radova na posjetiteljskoj i komunalnoj infrastrukturi na adresi Dravska obala 1a, na k.č.br. 359 u k.o. Belišće i desnoj obali Drave u Bistrincima u okviru k.č.br. 1009, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1050, 1067 i 1068 u k.o. Bistrinci
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv gospodarskim subjektima
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Odluka o odabiru stručnog nadzora

Postupak javne nabave energetske obnove zgrade Vatrogasnog doma u Belišću na adresi Željeznička 11, Belišće
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izgradnje tribina nogometnog stadiona s klupskim prostorijama i pratećim sadržajem
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave rekonstrukcije nerazvrstane ceste – cesta br. 1 u Bistrincima: ulica Matije Gupca i Belišćanska ulica
– prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izgradnje prometnih površina u ulici Kardinala Stepinca u Belišću
– prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Javna nabava 2017.

Registar ugovora 2017. jednostavna nabava

Postupak javne nabave energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik strojarskih radova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik elektroradova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik građevinskih radova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću

Postupak javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana na objektima javne namjene u Belišću
Prijedlog dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana na objektima javne namjene u Belišću
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

3. ID Plana nabave 2017.
2. ID Plana nabave za 2017.
1. ID Plana nabave za 2017. godinu
– Plan nabave za 2017. godinu

Javna nabava 2016.

Registar ugovora 2016. – bagatelna nabava
– Registar ugovora o JN i OS u 2016. godini
– 4. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 3. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 2. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 1. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava 2015.

Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
Popis sponzorstva i donacija 2015.
Registar ugovora 2015. – bagatelna nabava
– Registar ugovora i OS 2015. – javna nabava

Javna nabava 2014.

– Registar ugovora 2014.g.
– Obavijest-javna nabava

Javna nabava 2013.

– Plan nabave grada Belisca za 2013. godinu
– Izmjene i dopune plana nabave grada Belisca za 2013. godinu
– 2 Izmjene i dopune plana nabave grada Belisca za 2013. godinu
– Registar ugovora 2013.g.

Javna nabava 2012.

– Registar ugovora 2012.g.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content