Dokumenti

Obavijest-javna nabava

Popis gospodarskih subjekata-sukob interesa 2019. godina

Popis gospodarskih subjekata-sukob interesa 2022. godina

Javna nabava 2024.

6. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
5. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
4. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
3. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
2. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
1. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2024. godinu
Plan nabave Grada Belišća za 2024. godinu

Javna nabava 2023.

22. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
21. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
20. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
19. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
18. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
17. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
16. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
15. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
14. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
13. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
12. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
11. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
10. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
9. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
8. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
7. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
6. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
5. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
4. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
3.Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
2.Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
1. Izmjena Plana nabave Grada Belišća za 2023. godinu
Plan nabave Grada Belišća za 2023. godinu

Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade DVD i Hrvatskog doma u Vinogradcima

Poziv za prethodno savjetovanje

EOJN RH

Izvođenje radova na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića u Belišću

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Izvanredno održavanje ceste u Gospodarskoj zoni “Belišće Sjever”- Uporabna cjelina 1.

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade “Stari mlin” u Belišću

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Javna nabava 2022.

Izvođenje radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Projekt kulturne baštine: List do lista-Industrijska baština-Opremanje knjižnice, dvorane s multimedijom i zgrade muzeja s dizalicom topline

Oglasnik javne nabave (nn.hr)

Jednostavna nabava 2022.

Jednostavna nabava 2021.

Javna nabava 2021.

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora u Belišću

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javna nabava 2020.

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova na uređenju Sportskog trga i zgrade bazena u Belišću

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Projekt “VICINaD” (HUHR)-revitalizacija industrijske baštine (Spomen-vlak) – izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i radovi na izgradnji nadstrešniceGrupa 1. Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i Grupa 2. Radovi na izgradnji nadstrešnice, NMV 181/20 – ponovljeno savjetovanje

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave radova male vrijednosti: Projekt “VICINaD” (HUHR)-revitalizacija industrijske baštine (Spomen-vlak) – izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i radovi na izgradnji nadstrešniceGrupa 1. Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi Gutmannovog parnog vlaka i Grupa 2. Radovi na izgradnji nadstrešnice

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara i medijska promocija – projekt Zelene staze Dunava i Drave, NMV 37/20

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće-prethodno savjetovanje

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Vatrogasnog i društvenog doma i izgradnja pomoćne zgrade – nadstrešnice u Bistrincima

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće-prethodno savjetovanje

Izvođenje radova na obnovi palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine, za grupu 1: Izvođenje radova na obnovi palače Gutmann

Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izvođenja radova na obnovi palače Gutmann i uređenja pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Poziv na prethodno savjetovanje
Izvješće o prethodnom savjetovanju 

Postupak javne nabave: Opremanje hostela – projekt „Zelene staze Dunava i Drave “, NMV 36/20

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara i medijska promocija – projekt zelene staze Dunava i Drave, NMV 37/20

Poziv na prethodno savjetovanje  – ponovljeni 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave male vrijednosti: Organizacija gostovanja predstavnika turoperatera i novinara, promocija na turističkim sajmovima i medijska promocija – projekt Zelene staze Dunava i Drave:
Grupa 1: Usluga organizacije gostovanja predstavnika turoperatera i novinara;

Grupa 2: Usluga promocije na turističkim sajmovima;
Grupa 3: Usluge medijske promocije (TV Spot, radijska emisija i oglasi u turističkim glasilima)

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Javna nabava 2019.

Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 11 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 10 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 9 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 8 za 2019.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 7 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 6 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 5 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 4 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 3 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 2 za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave Grada Belišća 1 za 2019. godinu
Plan nabave za 2019.g.

Registar ugovora za 2019.godinu

Postupak javne nabave male vrijednosti: Izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Staro Valpovo“ –  V. faza – Izrada kazete 2, NMV 107/19 

Poziv na prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave u predmetu: „Mobilnost u gradu Belišću – Izgradnja biciklističke staze od Gata do Kitišanaca“, NMV 2/19

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak nabave usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi palače Gutmann i uređenju pristupnih površina

Poziv gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izvođenja radova na obnovi palače Gutmann i uređenja pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u Belišću

Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv_radovi na obnovi palače Gutmann
Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima- radovi na obnovi palače Gutmann
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Izvješće o prethodnom savjetovanju
Poziv – radovi na obnovi palače Gutmann

Postupak javne nabave izvođenja radova na izgradnji infrastrukture u gospodarskoj zoni “Kod pruge” Belišće

Obavijest o zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave usluga prekvalifikacije i edukacije u projektu Slavonski “New deal”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Slavonski New deal
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Slavonski New deal

Postupak javne nabave u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta-produžetak ulice Starovalpovački put”

Prethodno-savjetovanje_Izgradnja-pristupne-ceste-do-odlagališta-produžetak-ulice-Starovalpovački-put
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom savjetovanju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta- produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od ulice Zinke Kunc do odlagališta”

Postupak javne nabave higijenskih potrepština u sklopu provedbe projekta “Još jednom zaželi”
Prethodno savjetovanje Još jednom zaželi
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju – Još jednom zaželi

Postupak javne nabave usluga prekvalifikacije i edukacije u projektu Slavonski “New deal”

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Prethodno savjetovanje – Slavonski “New deal”
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju – Slavonski “New deal”

Postupak javne nabave usluge marketinga i vidljivosti-Projekt ”Zelene staze Dunava i Drave”

Poziv gospodarskim subjektima
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o prethodnom savjetovanju za usluge marketinga i vidljivosti-Projekt ”Zelene staze Dunava i Drave”

Javna nabava 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora-2018. godina

Postupak javne nabave izvođenja radova na posjetiteljskoj i komunalnoj infrastrukturi na adresi Dravska obala 1a, na k.č.br. 359 u k.o. Belišće i desnoj obali Drave u Bistrincima u okviru k.č.br. 1009, 1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1050, 1067 i 1068 u k.o. Bistrinci
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv gospodarskim subjektima
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Odluka o odabiru stručnog nadzora

Postupak javne nabave energetske obnove zgrade Vatrogasnog doma u Belišću na adresi Željeznička 11, Belišće
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izgradnje tribina nogometnog stadiona s klupskim prostorijama i pratećim sadržajem
-prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave rekonstrukcije nerazvrstane ceste – cesta br. 1 u Bistrincima: ulica Matije Gupca i Belišćanska ulica
– prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupak javne nabave izgradnje prometnih površina u ulici Kardinala Stepinca u Belišću
– prethodno savjetovanje
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Javna nabava 2017.

Registar ugovora 2017. jednostavna nabava

Postupak javne nabave energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Poziv gospodarskim subjektima
Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik strojarskih radova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik elektroradova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću
Troškovnik građevinskih radova na zgradi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću

Postupak javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana na objektima javne namjene u Belišću
Prijedlog dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave postavljanja integriranih sunčanih elektrana na objektima javne namjene u Belišću
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

3. ID Plana nabave 2017.
2. ID Plana nabave za 2017.
1. ID Plana nabave za 2017. godinu
– Plan nabave za 2017. godinu

Javna nabava 2016.

Registar ugovora 2016. – bagatelna nabava
– Registar ugovora o JN i OS u 2016. godini
– 4. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 3. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 2. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– 1. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu
– Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava 2015.

Popis preostalih sklopljenih ugovora 2015.
Popis sponzorstva i donacija 2015.
Registar ugovora 2015. – bagatelna nabava
– Registar ugovora i OS 2015. – javna nabava

Javna nabava 2014.

– Registar ugovora 2014.g.
– Obavijest-javna nabava

Javna nabava 2013.

– Plan nabave grada Belisca za 2013. godinu
– Izmjene i dopune plana nabave grada Belisca za 2013. godinu
– 2 Izmjene i dopune plana nabave grada Belisca za 2013. godinu
– Registar ugovora 2013.g.

Javna nabava 2012.

– Registar ugovora 2012.g.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content