1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (PPUG)Službeni glasnik grada Belišća 8/03

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Pročišćeni tekst – PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA

TEKSTUALNI DIO-pdf
GRAFIČKI DIO – dwf

1_pro_NAMJENA-25000.dwf
2A_pro_INFRASTRUKTURA-promet pošta i elektroničke komunikacije-25000.dwf
2B_pro_INFRASTRUKTURA-25000.dwf
3A_pro_UVJETI-25000.dwf
3B_pro_UVJETI-područja posebnih ograničenja u korištenju-25000.dwf
4A_pro_Belišće-5000.dwf
4B_pro_Bistrinci-5000.dwf
4C_pro_Bocanjevci-5000.dwf
4D_pro_Gat-5000.dwf
4E_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Petrovo selo-5000.dwf
4F_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Prečke-5000.dwf
4G_pro_Gorica Valpovačka-5000.dwf
4H_pro_Kitisanci-5000.dwf
4I_pro_Tiborjanci-5000.dwf
4J_pro_Veliskovci-5000.dwf
4K_pro_Vinogradci-5000.dwf

GRAFIČKI DIO – dwg

5000

4A_pro_Belisce.dwg
4B_pro_Bistrinci.dwg
4C_pro_Bocanjevci.dwg
4D_pro_Gat.dwg
4E_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Petrovo selo.dwg
4F_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Precke.dwg
4G_pro_Gorica Valpovacka.dwg
4H_pro_Kitisanci.dwg
4I_pro_Tiborjanci.dwg
4J_pro_Veliskovci.dwg
4K_pro_Vinogradci.dwg
Belisce18o.tif
Belisce19o.tif
DKP_456_Gat.dwg
Ko_Belisce.dwg
Ko_Bistrinci.dwg
Ko_Bocanjevci.dwg
Ko_Gat.dwg
Ko_Tiborjanci.dwg
Ko_Valpovo.dwg
Ko_Veliskovci.dwg
Ko_Vinogradci.dwg
Znak.jpg
Znak.tif

25000

1_pro_NAMJENA.dwg
2A_pro_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije.dwg
2B_pro_INFRASTRUKTURA.dwg
325-4-3-t.tif
3A_pro_UVJETI.dwg
3B_pro_UVJETI-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju.dwg
BRODANCI_GP-t.tif
B_P_SELO_GP-t.tif
CRNKOVCI_GP-t.tif
PPUG Belisce_transparentna.dwg
TORJANCI_GP-t.tif
VALPOVO_GP-t.tif
Znak.tif

GRAFIČKI DIO – pdf

1_pro_NAMJENA-25000.pdf
2A_pro_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.pdf
2B_pro_INFRASTRUKTURA-25000.pdf
3A_pro_UVJETI-25000.pdf
3B_pro_UVJETI-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-25000.pdf
4A_pro_Belisce-5000.pdf
4B_pro_Bistrinci-5000.pdf
4C_pro_Bocanjevci-5000.pdf
4D_pro_Gat-5000.pdf
4E_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Petrovo selo-5000.pdf
4F_pro_IZDVOJENI DIO NASELJA Gat-Precke-5000.pdf
4G_pro_Gorica Valpovacka-5000.pdf
4H_pro_Kitisanci-5000.pdf
4I_pro_Tiborjanci-5000.pdf
4J_pro_Veliskovci-5000.pdf
4K_pro_Vinogradci-5000.pdf

Tekstualni dio
– Grafički dio

1 Korištenje i namjena prostora
2A Građevine cestovnog, željezničkog, riječnog, poštanskog i telekomunikacijskog prometa
2B Građevine energetskog i vodoopskrbnog sustava
3A Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3B Područja posebnih ograničenja u korištenju
4A Građevinsko područje naselja Belišće i zone povremenog stanovanja naselja Belišće
4B Građevinsko područje naselja Bistrinci
4C Građevinsko područje naselja Bocanjevci
4D Građevinsko područje naselja Gat
4E Građevinsko područje naselja Gorica Valpovačka
4F Građevinsko područje naselja Kitišanci
4G Građevinsko područje naselja Tiborjanci
4H Građevinsko područje naselja Veliškovci
4I Građevinsko područje naselja Vinogradci
5A Građevinsko područje zone povremenog stanovanja Bistrinci i vjersko turistički sadržaji
5B Građevinsko područje stanovanja zone Petrovo Selo
5C Građevinsko područje stanovanja zone Prečke
6A Izdvojeno građevinsko područje športsko rekreacijske zone za lovačke aktivnosti

I. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 8/11

Izmjene i dopune PPUGB – Tekstualni dio
– Grafički dio

0 pl PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 25000
1 pl NAMJENA 25000
2A pl INFRASTRUKTURA promet pošta i elektroničke kom 25000
2B pl INFRASTRUKTURA 25000
3A pl UVJETI 25000
3B pl UVJETI područja posebnih ograničenja u korištenju 25000
4A pl Belišće 5000
4B pl Bistrinci 5000
4C pl Bocanjevci 5000
4D pl Gat 5000
4E pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Petrovo selo 5000
4F pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Prečke 5000
4G pl Gorica Valpovačka 5000
4H pl Kitisanci 5000
4I pl Tiborjanci 5000
4J pl Veliškovci 5000
4K pl Vinogradci 5000

II. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 5/12

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II. ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4A_pl_Belisce-5000

III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLADNA KARTA III.ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4D_pl_Gat-5000

IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV.CILJANIH ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet pošta i elektroničke komunikacije
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000
3A_pl_UVJETI-25000
4A_pl_Belišće-5000

V. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA V.CID-25000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke k.-25000
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf
3B_pl_UVJETI-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-25000.dwf

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/16

Tekstualni dio
– Grafički dio

GRAFIČKI DIO-dwf

1_pl_NAMJENA-25000.dwf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.dwf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf

GRAFIČKI DIO-dwg

1_pl_NAMJENA.dwg”>1_pl_NAMJENA.dwg>1_pl_NAMJENA.dwg
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije.dwg
325-4-3-t.tif
B_P_SELO_GP-t.tif
BRODANCI_GP-t.tif
CRNKOVCI_GP-t.tif
TORJANCI_GP-t.tif
VALPOVO_GP-t.tif
Znak.tif

GRAFIČKI DIO-pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.pdf
1_pl_NAMJENA-25000.pdf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.pdf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.pdf

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br. 10/18.

GRAFICKI DIO-dwg.zip
GRAFICKI DIO-pdf.zip
GRAFICKI-DIO-dwf.zip
TEKSTUALNI-DIO-pdf.zip

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune PPUG Belišća

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br.2/20

karte – dwf
karte – dwg
karte – pdf
tekst

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (UPUG) – Službeni glasnik grada Belišća 1/04

Izvješće o Javnoj raspravi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Pročišćeni tekst – URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO – dwf

1_pro_NAMJENA-5000.dwf
2A_pro_PROMET-5000.dwf
2B_pro_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.dwf
2C_pro_ENERGETSKI SUSTAV-5000.dwf
3_pro_UVJETI KORISTENJA-5000.dwf
4A_pro_OBLICI KORISTENJA-5000.dwf
4B_pro_NACIN GRADNJE-5000.dwf
5_pro_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.dwf

GRAFIČKI DIO – dwg

2000

5_pro_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE.dwg
DKP_Belisce_19-01-2012.dwg
Znak.tif

5000

1. Koristenje i namjena.jpg
1_pro_NAMJENA.dwg
2.A. Promet.jpg
2.B. Posta i TK,Vodnogospodarstvo.jpg
2.C. Energetski sustav.jpg
2A_pro_PROMET.dwg
2B_pro_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO.dwg
2C_pro_ENERGETSKI SUSTAV.dwg
3. Uvjeti koristenja.jpg
3_pro_UVJETI KORISTENJA.dwg
4.A. Oblici koristenjal.jpg
4.B. Nacin gradnje.jpg
4A_pro_OBLICI KORISTENJA.dwg
4B_pro_NACIN GRADNJE.dwg
Znak.tif

GRAFIČKI DIO – pdf

1_pro_NAMJENA-5000.pdf
2A_pro_PROMET-5000.pdf
2B_pro_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.pdf
2C_pro_ENERGETSKI SUSTAV-5000.pdf
3_pro_UVJETI KORISTENJA-5000.pdf
4A_pro_OBLICI KORISTENJA-5000.pdf
4B_pro_NACIN GRADNJE-5000.pdf
5_pro_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.pdf

Tekstualni dio
– Grafički dio

1 Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
2A Promet
2B Pošta i telekomunikacije; vodnogospodarski sustav
2C Energetski sustav
3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Način i uvjeti gradnje
4A Oblici korištenja
4B Način gradnje

Izmjene prostornog plana – Službeni glasnik grada Belišća broj 8/11

I. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000

II. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II.CILJANE ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POŠTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.zip
3_pl_UVJETI KORIŠTENJA-5000
4B_pl_NAČIN GRADNJE-5000
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

III. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
4A_pl_OBLICI KORISTENJA-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/16

Tekstualni dio ( docpdf)

– Grafički dio

dwf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf”>0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf
1_pl_NAMJENA-5000.dwf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.dwf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.dwf

dwg

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID.dwg
1. Koristenje i namjena.jpg
1_pl_NAMJENA.dwg
2.B. Posta i TK,Vodnogospodarstvo.jpg
2.C. Energetski sustav.jpg
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO.dwg
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV.dwg
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE.dwg
DKP_Belisce_19-01-2012.dwg
Znak.tif

pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.pdf
1_pl_NAMJENA-5000.pdf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.pdf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.pdf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.pdf

Za prikaz grafičkih dijelova trebat će vam programi kojeg možete preuzeti:

AdbeRdr80_en_US
ExpressViewerSetup
DwfViewerSetup.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune UPUG Belišća

V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Sužbeni glasnik grada Belišća br. 11/18

karte-dwf.zip
karte-dwg.zip
karte-pdf.zip
tekst.zip

VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća 

karte-dwf.zip
karte-dwg.zip
karte-pdf.zip
tekst.zip

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću

DWF.zip
PDF.zip

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content