PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (PPUG)

Pročišćeni tekst – Službeni glasnik grada Belišća 8/22

– GRAFICKI DIO-dwg.zip
– GRAFICKI DIO-pdf.zip
– GRAFICKI-DIO-dwf.zip
– SG-8-22.pdf

PLANOVI U IZRADI

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima

Prostorni plan uređenja grada Belišća (PPUG) – Službeni glasnik grada Belišća 8/03

I. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 8/11

Izmjene i dopune PPUGB – Tekstualni dio
– Grafički dio

0 pl PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 25000
1 pl NAMJENA 25000
2A pl INFRASTRUKTURA promet pošta i elektroničke kom 25000
2B pl INFRASTRUKTURA 25000
3A pl UVJETI 25000
3B pl UVJETI područja posebnih ograničenja u korištenju 25000
4A pl Belišće 5000
4B pl Bistrinci 5000
4C pl Bocanjevci 5000
4D pl Gat 5000
4E pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Petrovo selo 5000
4F pl IZDVOJENI DIO NASELJA Gat Prečke 5000
4G pl Gorica Valpovačka 5000
4H pl Kitisanci 5000
4I pl Tiborjanci 5000
4J pl Veliškovci 5000
4K pl Vinogradci 5000

II. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 5/12

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II. ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4A_pl_Belisce-5000

III. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLADNA KARTA III.ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
4D_pl_Gat-5000

IV. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV.CILJANIH ID-5000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet pošta i elektroničke komunikacije
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000
3A_pl_UVJETI-25000
4A_pl_Belišće-5000

V. ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA V.CID-25000
1_pl_NAMJENA-25000
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke k.-25000
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf
3B_pl_UVJETI-podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-25000.dwf

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/16

Tekstualni dio
– Grafički dio

GRAFIČKI DIO-dwf

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.dwf>0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.dwf
1_pl_NAMJENA-25000.dwf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.dwf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.dwf

GRAFIČKI DIO-dwg

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID.dwg>0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID.dwg
1_pl_NAMJENA.dwg>1_pl_NAMJENA.dwg
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije.dwg
2B_pl_INFRASTRUKTURA.dwg>2B_pl_INFRASTRUKTURA.dwg
325-4-3-t.tif
B_P_SELO_GP-t.tif
BRODANCI_GP-t.tif
CRNKOVCI_GP-t.tif
PPUG Belisce_transparentna.dwg>PPUG Belisce_transparentna.dwg
TORJANCI_GP-t.tif
VALPOVO_GP-t.tif
Znak.tif

GRAFIČKI DIO-pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA VI. ID-25000.pdf
1_pl_NAMJENA-25000.pdf
2A_pl_INFRASTRUKTURA-promet posta i elektronicke komunikacije-25000.pdf
2B_pl_INFRASTRUKTURA-25000.pdf

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br. 10/18.

GRAFICKI DIO-dwg.zip
GRAFICKI DIO-pdf.zip
GRAFICKI-DIO-dwf.zip
TEKSTUALNI-DIO-pdf.zip

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VIII. Izmjene i dopune PPUG Belišća

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br.2/20

karte – dwf
karte – dwg
karte – pdf
tekst

IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br.4/21

GRAFICKI DIO-dwg.zip
GRAFICKI DIO-pdf.zip
GRAFICKI-DIO-dwf.zip
IX. ID PPUG Belišća-Doneseni plan.pdf

X. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća br. 7/22

GRAFIČKI DIO-dwg.zip
GRAFIČKI DIO-pdf.zip
GRAFIČKI DIO-dwf.zip
TEKSTUALNI DIO-pdf.zip

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (UPUG)

Pročišćeni tekst – Službeni glasnik grada Belišća 8/22

– GRAFICKI DIO-dwg.zip
– GRAFICKI DIO-pdf.zip
– GRAFICKI-DIO-dwf.zip
– SG-8-22.pdf

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA BELIŠĆA (UPUG) – Službeni glasnik grada Belišća 1/04

I. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 8/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000

II. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 9/13

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA II.CILJANE ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POŠTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.zip
3_pl_UVJETI KORIŠTENJA-5000
4B_pl_NAČIN GRADNJE-5000
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

III. ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik grada Belišća 6/15

Tekstualni dio
– Grafički dio

0_pl_PREGLEDNA KARTA ID-5000
1_pl_NAMJENA-5000
2A_pl_PROMET-5000
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000
4A_pl_OBLICI KORISTENJA-5000
4B_pl_NACIN GRADNJE-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Službeni glasnik 9/16

Tekstualni dio ( docpdf)

– Grafički dio

dwf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf”>0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.dwf
1_pl_NAMJENA-5000.dwf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.dwf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.dwf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.dwf

dwg

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID.dwg
1. Koristenje i namjena.jpg
1_pl_NAMJENA.dwg
2.B. Posta i TK,Vodnogospodarstvo.jpg
2.C. Energetski sustav.jpg
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO.dwg
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV.dwg
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE.dwg
DKP_Belisce_19-01-2012.dwg
Znak.tif

pdf

0_pl_PREGLEDNA KARTA IV. ID-5000.pdf
1_pl_NAMJENA-5000.pdf
2B_pl_POSTA I EK,VODNOGOSPODARSTVO-5000.pdf
2C_pl_ENERGETSKI SUSTAV-5000.pdf
5_pl_PARCELACIJA GOSPODARSKE ZONE-2000.pdf

Za prikaz grafičkih dijelova trebat će vam programi kojeg možete preuzeti:

AdbeRdr80_en_US
ExpressViewerSetup
DwfViewerSetup.

 

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune UPUG Belišća

V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća – Sužbeni glasnik grada Belišća br. 11/18

karte-dwf.zip
karte-dwg.zip
karte-pdf.zip
tekst.zip

VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Belišća 

karte-dwf.zip
karte-dwg.zip
karte-pdf.zip
tekst.zip

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone male privrede uz rijeku Karašicu u Belišću

DWF.zip
PDF.zip

VII. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada BelišćaSlužbeni glasnik grada Belišća br.4/21

GRAFICKI DIO-dwg.zip
GRAFICKI DIO-pdf.zip
GRAFICKI-DIO-dwf.zip
TEKSTUALNI-DIO-pdf.zip
VII. ID UPU-a Belišća-Doneseni plan.pdf

VIII. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada BelišćaSlužbeni glasnik grada Belišća br. 7/22

GRAFICKI DIO-dwg.zip
GRAFICKI DIO-pdf.zip
GRAFICKI-DIO-dwf.zip
VIII. ID UPU-a Belišća-Doneseni plan.pdf

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content