URED GRADONAČELNIKA

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Djelokrug rada

01. priprema prijedloge općih i drugih akata i predlaže ih Gradskom vijeću na usvajanje,
02. utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
03. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
04. usmjerava djelovanje upravnih tijela grada Belišća u obavljanju poslova iz njihova samoupravna djelokruga te nadzire njihov rad,
05. određuje početnu cijenu za provođenje javnog natječaja ili javnog nadmetanja za prodaju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada,
06. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu grada Belišća,upravlja i raspolaže prihodima i rashodima grada Belišća,
07. daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,
08. na temelju javnog natječaja obavlja izbor i imenuje pročelnika Upravnog tijela grada,odlučuje o pokroviteljstvu koje prima poglavarstvo,
09. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content