EU projekti|

Naziv projekta: Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia

Akronim projekta:
VICINaD

Nositelj projekta: Grad Barcs, Mađarska

Partneri u projektu:
Partner br. 1: Grad Belišće
Partner br. 2: Lučka uprava Osijek

Vrijednost projekta za Grad Belišće: 447.084,00 Eura
Eu sufinanciranje: 85%

Trajanje projekta: 01/09/2020. – 31/08/2022.

Glavne aktivnosti u projektu: restauracije pokretnog kulturnog dobra „Gutmannov parni vlak“, izgradnja odgovarajućeg perona/nadstrešnice za vlak, interaktivni sadržaji u svrhu promocije industrijske baštine u prekograničnom području, s naglaskom na Barcs i Belišće, studija o turističkim potencijalima rijeke Drave

Link na program Interreg V-A Hungary – Croatia – Co-operation Programme 2014-2020

Dokumentacija koju je izradila Lučka uprava Osijek

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content