Adresa: Vijenac S.H. Gutmanna 1a (Tržni centar Belišće)
Telefon: 031/358 640

Djelatno vrijeme : PONEDJELJAK – PETAK 8:00 -12:00

Podjela paketa u vremenu 8:00 – 10:00 sljedeće dane:
PONEDJELJAK – korisnici čije prezime počinje slovom A,B,C,Č,Ć,D,DŽ,Đ,E,F
UTORAK – korisnici čije prezime počinje slovom G,H,I,J,K,L,LJ,M,N,NJ
ČETVRTAK – korisnici čije prezime počinje slovom O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž

Korisnik Socijalne samoposluge može biti svaka osoba koja ima prebivalište i boravište najmanje godinu dana na području grada Belišća.
Korisnici moraju zadovoljiti sljedeće kriterije što se tiče mjesečnih primanja:
– samac: mjesečna primanja smiju biti u maksimalnom iznosu do 1000,00 kn,
– obitelj: mjesečna primanja smiju biti u maksimalnom iznosu od 1000,00 kn po članu obitelji za punoljetne osobe i 500,00 kn za maloljetne osobe,
– samohrani roditelji: mjesečna primanja smiju biti u maksimalnom iznosu do 1000,00 kn za roditelja i 500,00 kn za svako dijete.

Potrebni dokumenti koji se prilažu prilikom zahtjeva za dobivanje statusa korisnika (može i kopije):
1.potvrdu o prebivalištu za sve članove kućanstva (Policijska postaja Belišće),
2.potvrdu o visini mjesečnih primanja (Porezna uprava – Ispostava Valpovo),
3.potvrdu o visini mirovine (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Ispostava Valpovo),
4.dokaz o visini dječjeg doplatka (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Ispostava Valpovo),
5.rješenje o zajamčenoj naknadi (Centar za socijalnu skrb Valpovo),
6.potvrdu o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje – ispostava Valpovo),
7.kopija osobne iskaznice

Korisnici imaju pravo na paket jednom mjesečno.

VIJESTI

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content