Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Belišće ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13 i 85/15) podnošenjem zahtjeva Gradu Belišću popunjavanjem propisanog obrasca, na adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

ili putem elektronske pošte:
grad@belisce.hr
nedeljko.kovacic@belisce.hr

Službenik za informiranje Grada Belišća: dr.sc.Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
Tel. 031/400-611
Fax. 031/400-602
E-mail: nedeljko.kovacic@belisce.hr

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Zakon predviđa slučajeve izuzeća od njegove primjene, kao i ograničenja prava na pristup informaciji:

Tako, sukladno članku 1. stavku 3., 4. i 5. Zakona, njegove odredbe ne primjenjuju se na:

  • stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom;
  • na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske (Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, „Narodne novine“, broj: 79/06 i 105/06 – ispravak);
  • na informacije koje predstavljaju klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasificirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

Zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se traženje uvida u cjelokupan spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarenje nekog prava ili izvršavanja obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona).

Grad Belišće ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje propisuje povjerenik za informiranje.

Upitnik za samoprocjenu.pdf
Upitnik za samoprocjenu.csv

PROPISANI OBRASCI

– Zahtjev za pristup informacijama
– Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
– Kriteriji za određivanje visine naknade
– Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN br. 15/14)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

-Godišnje izvješće za 2023.godinu
-Godišnje izvješće za 2023.csv
-Godišnje izvješće 2022.
– Godišnje izvješće 2021.
Godišnje izvješće 2020.
Godišnje  izvješće 2019.
– Godišnje  izvješće 2018.
– Godisnje_izvjesce 2017.
 Godisnje_izvjesce 2016.
 Godisnje_izvjesce 2015.

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

Poseban oblik proaktivne objave informacija predstavlja, sukladno članku 10.a Zakona u svrhu trajne dostupnosti informacija, obveza dostavljanja određenih informacija (dokumenata) u elektroničkom obliku u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi njihove trajne dostupnosti.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE

PREGLED ZAKONA I ZAKONSKIH PROPISA 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content