Naziv projekta: List do lista, industrijska baština Belišća
Korisnik: Grad Belišće
Partner: Turistička zajednica grada Belišća

Kratki opis projekta:
Grad Belišće ulaže u rekonstrukciju najvažnijeg objekta industrijske baštine u gradu Belišću, zaštićenog kulturnog dobra, palače Gutmann, i njegovu prenamjenu u interpretacijski centar industrijske baštine. Uz obnovu palače, predviđeno je uređenje pristupnih površina objektu te opremanje prostora Muzeja, sve s ciljem osnaživanja turističkog potencijala i atraktivnosti grada Belišća. Uz nositelja, Grad Belišće, partnera na projektu je Turistička zajednica grada Belišća.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj je projekta stvoriti novi integrirani kulturno-turistički proizvod obnovom, sadržajnim razvojem i turističkom valorizacijom kulturne baštine grada Belišća te unaprjeđenjem promocije grada kao turističke destinacije. Obnovom zaštićenog kulturnog dobra, palače Gutmann, i njegovom prenamjenom u turističko-edukativni centar, stavljanjem njegovih pristupnih površina u funkciju javne infrastrukture za realizaciju turističkih, kulturnih i ostalih društvenih događanja te povećanjem ugostiteljskih kapaciteta u gradu, projekt će generirati dodatnu turističku potražnju, omogućiti razvoj većeg broja novih turističkih proizvoda, kulturnih, edukativnih i društvenih sadržaja te pratećih usluga koje su nužne za pozicioniranje grada Belišća kao jedne od glavnih turističkih destinacija Osječko-baranjske županije.

Rezultati projekta:
Rekonstruiran i opremljen objekt Palača Gutmann
Uspostavljen interpretacijski centar industrijske baštine
Kreiran prepoznatljiv vizualni identitet Palače Gutmann kao središnje turističke atrakcije industrijske baštine Grada Belišća
Proširena turistička, kulturna i društvena ponuda grada Belišća kreiranjem kulturnih, obrazovnih i interpretativnih sadržaja/programa
Izvršena adaptacija prostorija Muzeja Belišće i uveden novi sustav grijanja
Uređene prostorije za rad organizacija civilnog društva (Šahovski klub Belišće, Zajednica tehničke kulture Valpovo – Belišće)
Proširena kulturno-turistička ponuda kreiranjem novih turističkog sadržaja/proizvoda
Ukupna vrijednost projekta: 21.407.631,56 kuna
Iznos sufinanciranja EU: 16.919.313,76 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2019. – 1.9.2022.
Kontakt osoba za više informacija:
Ljerka Vučković
Tel. 031/ 400 602; e-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr
Poveznice: https://strukturnifondovi.hr/
__________________________________________________________________________________
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

VIRTUALNA ŠETNJA

https://palaca-gutmann.hr/virtualna-setnja/

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content