Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJANE SKUPINE
ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU„DOMA JE NAJBOLJE“- PROMJENA IZNOSA PROSJEČNE STAROSNE MIROVINE

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekata sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, korisnik Grad Belišće u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Belišća, provodi projekt „Doma je najbolje“ iz Programa „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ Ref.br.: SF.3.4.11.01.

Cilj projekta je pružanje usluge i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65. godina i osobama s invaliditetom.

Uvjeti natječaja koje moraju zadovoljavati budući korisnici definirani su pozivom, a navedeni su u nastavku:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINAODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
Koje žive u  samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva i čiji mjesečni prihodi:Koje žive u  samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva i
  za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.024,14 eura)  koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 1.706,90 eura)koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ( TRENUTNO: 2.560,35 eura)čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj 

Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete i želite primati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu kroz projekt Doma je najbolje, Kodni broj:SF.3.4.11.01.0138, molimo Vas da se javite u tajništvo Matice umirovljenika grada Belišća na broj telefona 031/664-010, svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati ili osobnim dolaskom na adresu Vijenac J.J.Strossmayera 67, 31551 Belišće.

Obrazac prijave na Javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content