JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj:... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža u Belišću

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora broj 1 u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 10/a u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora broj 1 u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 10/a u Belišću

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2015. godini

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Temeljem članka 22. i članka 61. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća”... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2015. godini

JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 3 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 15

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 3 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 15

“JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA ZGRADE “AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA”

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → “JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA ZGRADE “AUTOMATSKE OBRADE PODATAKA”

JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 13

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 13

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora broj 4 u Belišću, Željeznička 20

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj:... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora broj 4 u Belišću, Željeznička 20

Javni poziv udrugama s područja Grada Belišća za formiranje baze projekata koje je moguće nominirati za financiranje iz EU fondova i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Poštovani članovi udruga na području Grada Belišća, pozivamo Vas da do 1. rujna 2014. godini dostavite... Čitaj više → Javni poziv udrugama s područja Grada Belišća za formiranje baze projekata koje je moguće nominirati za financiranje iz EU fondova i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora

JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 5 U BELIŠĆU, VIJ.S.H.GUTMANNA 12

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ – PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 5 U BELIŠĆU, VIJ.S.H.GUTMANNA 12

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA – TRG ANTE STARČEVIĆA 6 U BELIŠĆU

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA – TRG ANTE STARČEVIĆA 6 U BELIŠĆU

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA – ŽELJEZNIČKA 20 U BELIŠĆU

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak i. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA – ŽELJEZNIČKA 20 U BELIŠĆU

JAVNI NATJEČAJ za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELIŠĆE Komisija za davnje stanova u... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za sastavljanje Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni belišće

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni belišće

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću

Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 20 u Belišću

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA U 2014. GODINI

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem članka 22. i članka 61. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA U 2014. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA STRANICAMA MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih Zaklada “Hrvatska za djecu” raspisala je... Čitaj više → JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA STRANICAMA MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Close Search Window
Skip to content