Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću 

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja intervjua

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju 11.8.2021. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje, na radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno planiranje, ostvario je sljedeće bodove:

I.T.
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, SLUŽBENIČKIH ODNOSA I UPRAVNOG POSTUPKA11,5/12
PITANJA IZ PODRUČJA GRADNJE, PROSTORNOG UREĐENJA I PROSTORNOG PLANIRANJA23/27
UKUPNO BODOVA:34,5/39
POSTOTAK:88,46%

Kandidat koji je ostvario više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 17.8.2021. godine (UTORAK) u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću 

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja intervjua

Kandidatkinja koja je pristupila pisanom testiranju 11.8.2021. godine radi provjere znanja u svezi raspisanog javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, ostvarila je sljedeće bodove:

D.K.
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, SLUŽBENIČKIH ODNOSA I UPRAVNOG POSTUPKA7,5/16
PITANJA IZ FINANCIJA12,5/18
UKUPNO BODOVA:20/34
POSTOTAK:58,82%

Kandidatkinja koja je ostvarila više od 50 % bodova na pisanom testiranju, može pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati 17.8.2021. godine (UTORAK) u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content