Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
Klasa: 920-11/21-03/1
Urbroj: 2185/02-03/3-21-27
Belišće, 15. rujna 2021. godine

POZIV
fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu – suša na području Grada Belišća zbog djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta na poljoprivrednu proizvodnju.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području Grada Belišća da prijave štetu u Gradskoj upravi, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (1.kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno sa 22. rujna 2021. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B-podaci iz AKORD sustava, odnosno posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Gradsko povjerenstvo
za procjenu štete od prirodnih nepogoda

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content