Novosti|

Grad Belišće poziva udruge koje su financirane putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Belišća u 2022. godini da dostave Izvještaj o provedbi Projekta koji treba sadržavati: Opisni izvještaj provedbe Projekta i Financijski izvještaj provedbe Projekta sa Specifikacijom troškova.

Uz Obrazac financijskog izvještaja potrebno je priložiti: račune + izvatke po transakcijskim računima ili račune + isplatnice + blagajničko izvješće.

Rok za dostavu navedenih dokumenata je 31. 1. 2023. godine.

Izvještaji se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail: grad@belisce.hr ili osobno/putem pošte.

Propisane obrasce za opisni i financijski izvještaj o realizaciji projekta provedenog u 2022. godini možete preuzeti ovdje:

Obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023
Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023
Specifikacija troškova uz financijski izvještaja provedbe projekta 2022. do 31. 1. 2023.
Upute za izvještavanje o provedbi projekta

Udruge koje nisu utrošile sva dodijeljena sredstva ili ista ne opravdaju do 31. 1. 2023. povrat mogu izvršiti na žiro-račun Grada Belišća HR7823400091801600001, uz model HR68 i poziv na broj 7781-OIB UDRUGE.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content