Novosti|

U ponedjeljak, 16. listopada 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Belišća održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Belišća na čelu s gradonačelnikom Dinkom Burićem i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić sa suradnicima.

Tema sastanka bila je suradnja na aktualnim projektima i mogućnosti novih ulaganja i projekata na području Grada Belišća.

Na početku sastanka, gradonačelnik Dinko Burić pozdravio je sve prisutne, zaželio im dobrodošlicu i zahvalio županu i njegovim suradnicima na dolasku.

Na radnom sastanku raspravljalo se o brojnim planiranim projektima Grada, projektu “FASEP”, tj. izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Valpovštine, problematici sustava za navodnjavanje na području naselja Gat, obnovi Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću, planiranoj investiciji izgradnje novog parkirališta ispred Župne crkve sv. Josipa Radnika u Belišću s rekonstrukcijom prometnice u istoj Ulici Alojzija Stepinca u Belišću, nužne investicije u obnovu strojarnice na gradskom bazenu u Belišću, završetku izgradnje nove gospodarske zone “Kod pruge” u Belišću, izgradnje tribine na gradskom stadionu u Belišću u povodu nadolazeće 100. obljetnice postojanja NK “Belišće”, izgradnji novih rukometnih i dječjih igrališta na području grada Belišća, pripremi za nabavu besplatnih udžbenika za osnovnoškolce s područja grada Belišća za školsku godinu 2018./2019., problematici osiguravanja besplatnih obroka za osnovnoškolce s područja grada Belišća, osiguravanju sredstava za nastavak rada Socijalne samoposluge na području grada Belišća, sufinanciranju projektne dokumentacije za projekte planirane za prijavu na EU fondove, sufinanciranju kamata na kredite namijenjene poduzetnicima s područja grada Belišća, ulaganju u rekonstrukciju i obnovu postojećih društvenih i DVD-e domova na području grada Belišća, daljnjim investicijama u osiguravanju uvjeta za rad vatrogasnih postrojbi na području grada Belišća te elektrifikaciji na Svetištu sv. Ane.

Među navedenim projektima, potrebno je istaknuti jednu od najvažnijih kapitalnih investicija Grada Belišća, a odnosi se na energetsku obnovu Dječjeg vrtića “Maslačak” u Belišću za koju je župan Anušić obećao znatnu financijsku pomoć Osječko-baranjske županije. Isto tako, jedan od važnih projekata je i potreba proširenja industrijske zone u Belišću.

Što se tiče socijalnih tema, dogovorena je zajednička suradnja Grada Belišća i Osječko-baranjske županije u projektu “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”. Ovaj je projekt od iznimne važnosti jer je do sada Grad Belišće financirao u 100% iznosu prehranu učenicima koji su članovi kućanstva korisnika naknade za troškove stanovanja, odnosno koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, a ovime će biti omogućena besplatna prehrana za sve učenike.

Na kraju sastanka župan je obećao pomoć Županije, u okviru mogućnosti, a prema prioritetima Grada te je istaknuo kako je bitna međusobna suradnja i potpora gradova i Županije kako bi mogli surađivati na raznim poljima te provoditi projekte od zajedničkog interesa.

Gradonačelnik Dinko Burić izrazio je veliko zadovoljstvo održanim sastankom i obećanoj pomoći Osječko-baranjske županije na korist svih građana grada Belišća.

Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content