Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
Klasa: 920-11/20-01/1
Urbroj: 2185/02-1-20-16
Belišće, 27. svibnja 2020. godine

P O Z I V
fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu – mraz na području Grada Belišća zbog vremenske nepogode na voćarskim kulturama.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području grada Belišća da prijave štetu u Gradskoj upravi, Vij. dr. Franje Tuđmana 1 (1. kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno s 3. lipnja 2020. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B – podaci iz ARKOD sustava, odnosno posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Gradsko povjerenstvo
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content