Novosti|

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Grada Belišća za 2023. godinu.

Grad Belišće poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Belišća za 2023. godinu i dostave svoje prijedloge i ideje.

Rok za dostavu prijedloga je zaključno do 28. listopada 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji budu prihvaćeni, ugradit će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Belišća za 2023. godinu te će biti proslijeđeni Gradskom vijeću grada Belišća na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 400-01/22-01/06
Urbroj: 2158-3-01-02/1-22-1
Belišće, 17. listopada 2022. godine

Na temelju članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) Gradonačelnik grada Belišća raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za pripremu
Proračuna grada Belišća za 2023. godinu

I.

U pripremi je nacrt Proračuna grada Belišća za 2023. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021).

II.

U cilju dobivanja što kvalitetnijeg prijedloga Proračuna, pozivamo sve zainteresirane građane i pravne osobe u proces kreiranja i planiranja Proračuna.

III.

Rok za dostavu prijedloga sukladno priloženom obrascu je do 28. listopada 2022. godine.
Prijedlozi moraju sadržavati naziv projekta, kratki opis i procjenu troškova, a dostavljaju se poštom na adresu:

Grad Belišće,
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće,
ili na e-mail: grad@belisce.hr
najkasnije do datuma navedenog prethodnim stavkom ove točke.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Osobni podaci građana koristit će se isključivo u svrhu prikupljanja prijedloga za proračun Grada Belišća za 2023. godinu i ni u koje druge svrhe.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content