Grad za mlade, Novosti|

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 13. srpnja 2023. godine usvojen je Gradski program za mlade Grada Belišća za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Gradski program strateški je dokument kojim Grad Belišće odgovara na potrebe mladih u Belišću i prigradskim naseljima, planirajući daljnju kontinuiranu komunikaciju o potrebama mladih u predviđenom razdoblju provedbe.

Program će se provoditi u razdoblju od pet godina, uz planiranu reviziju koja će uslijediti nakon prve tri godine provedbe. Definirano je pet područja djelovanja, ciljevi i mjere koje će Grad Belišće provoditi u dijalogu s mladima uvažavajući heterogenost ove skupine.

Prvi Gradski program djelovanja za mlade grada Belišća usvojen je 2008. godine, kao jedan od prvih gradskih programa za mlade koji je donesen na lokalnoj razini, oslanjao se na prvi strateški dokument za mlade: Nacionalni program djelovanja za mlade 2003. do 2008. godine. Iako Grad Belišće nakon isteka programa nije donosio novi dokument koji sadrži objedinjene mjere i aktivnosti, od prvog Gradskog programa za mlade do Gradskog programa za mlade grada Belišća od 2023. do 2027. godine učinjeni su značajni pomaci, brojne mjere i aktivnosti, koje su uvrštene i opisane u ovom Programu.

Priprema Gradskog programa za mlade grada Belišća od 2023. do 2027. godine počela je u prvoj polovici 2022. godine kroz projekt „Europe goes local – podrška radu s mladima na lokalnoj razini“ u partnerstvu s  Agencijom za mobilnost i programe Europske unije i kvalitetnu mentorsku podršku na izradi i realizaciji plana za unapređenje sustava rada s mladima na lokalnoj razini.

Usvojeni Gradski program za mlade dostupan je na sljedećoj poveznici

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content