Novosti|

U četvrtak, 13. srpnja 2023. godine, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća s 11 točki Dnevnog reda.

Među točkama Dnevnog reda treba istaknuti točku usvajanja Odluke o pretvaranju dijela kapitalne pomoći planirane u Proračunu grada Belišća u kratkoročnu pozajmicu društvu Kombel d.o.o. Naime, Planom Proračuna grada Belišća za 2023. godinu planirana su sredstva u visini 250.000,00 eura za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u vlasništvu grada. Od planiranih sredstava, 76.500,00 eura kapitalne pomoći primio je Kombel d.o.o. za ulaganje u novo trgovačko društvo Astrabel d.o.o.

“Nadamo se da ćemo do kraja 2023. godine “finiširati” sve višegodišnje napore da realiziramo izgradnju tvornice tissue papira kao prve takve vrste u Hrvatskoj i kod nas u Belišću, u gradu papira. Budući da u ovom trenutku nije namjera da povećamo svoj vlastiti udjel, a mi smo uz sve ostale pojedinačno i do sada najveći suinvestitor, do sada uložena sredstva u ovoj godini bismo pretvorili u pozajmicu. Kombel d.o.o. je u ovom trenutku s 19,56% pojedinačno najveći suvlasnik”, rekao je gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić.

Treba istaknuti kako je na ovoj sjednici usvojena i Odluka o ponovnom uključivanju Grada Belišća u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje kojim bi se u Belišću izgradila druga zgrada po tom modelu, zatim Odluka gradonačelnika o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji – zgrada br. 2 te Odluka o uvjetima, mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz Programa POS-a.

“Kada su u pitanju POS-ovi stanovi i izgradnja druge zgrade, velika zahvala APN-u i resornom Ministarstvu na realizaciji prvog projekta, a jednako tako velika zahvala na iskazanoj spremnosti da se u suradnji s Gradom Belišćem krene u pripremu izgradnje i druge zgrade. Prva zgrada je zaista respektabilna, a ono što je posebno važno istaknuti je da je prva zgrada popunjena, sva 24 stana su ili prodana ili u najmu, a druga zgrada bi trebala biti neposredno uz nju. Nakon ove današnje odluke Gradskog vijeća slijedi procedura pregovora, predugovora i sve ono što propisi nalažu. Za sve to je potrebno otprilike dvije do dvije i pol godine. Nadam se da ćemo svjedočiti još jednoj lijepoj zgradi na području grada Belišća u kojoj će živjeti što sadašnji građani Belišća i kao što smo imali prilike vidjeti i u prvoj zgradi, možda i budući novi stanovnici koji su do sada živjeli u nekim drugim sredinama. To je zahtjevan proces. Moraju se poštivati stroga pravila. Grad je spreman izaći u susret kao i kod prve zgrade i darovati zemljište, sudjelovati u financiranju izrade projektne dokumentacije i preuzeti na sebe troškove plaćanja priključka kako bi u konačnici cijena bila što je moguće prihvatljivija i jeftinija za buduće korisnike. Ne zaboravimo da je posljednja zgrada prije ove o kojoj pričamo, zgradi POS jedan, u Belišću napravljena prije više od trideset godina”, rekao je gradonačelnik.

Na ovoj sjednici usvojene su i odluke koje se odnose na prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (oranice) u Belišću, izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Belišća, izmjene i dopune Odluke o davanju na korištenje objekta portirnice s kolnim ulazom sa sjeverne strane u Gospodarsku zonu “Belišće Sjever” i nove regulacije prometovanja teretnih vozila u Belišću.

Osim toga, usvojen je novi Gradski program za mlade grada Belišća od 2023. do 2027. godine i Odluka o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu i akvakulturi Pannonia.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content