Novosti|

Zajednica športskih udruga grada Belišća i ove godine nastavlja provoditi program obuke neplivača.

Upis polaznika (djece) neplivača u dobi od 6 do 10 godina i starijih kao posebne skupine vrši se kod tajnika Zajednice športskih udruga grada Belišće, Željeznička 20, Belišće (kontakt telefon: 099 3622 370) od 10 do 14 sati ili na Bazenu u Belišću svaki dan od 10 do 18  sati.

Grad Belišće je za polaznike s prebivalištem na području grada Belišća osigurao besplatno pohađanje škole plivanja, a za polaznike sa području grada Valpova polaznici participiraju s 50 kuna, a ZŠU grada Valpova pokriva razliku. Za sve ostale polaznike cijena škole plivanja je 200 kuna.

Tečaj traje 10 dana po 2 sata, a po njegovu završetku polaznicima će biti uručene diplome.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content