Novosti|

Nakon sedam godina svakodnevnog rada stari kamion za odvoz otpada postao je nepouzdan i neekonomičan. Ne mogu se predvidjeti kvarovi i troškovi, a održavanja stalno rastu. Novi kamion za odvoz komunalnog otpada pozitivna je investicija i za Grad Belišće i Kombel, što ujedno pokazuje konstanta ulaganja, napredak firme, ostvarivanje planova i ciljeva zacrtanih s namjerom još većeg unapređenja kvalitete Kombelovih usluga.

Novo vozilo zadovoljava sve tehničke, higijenske i ekološke uvjete za odlaganje otpada, a smanjiti će troškove goriva, broj radnih sati, troškove održavanja voznog parka, a tu su i druge prednosti, poput smanjene emisije CO2. Vrijednost novog vozila iznosi 1.200.000 kuna. Prema najavama, u Kombelu će u skoro vrijeme doći do početka prikupljanja odvojenih vrsti otpada na mjestu nastanka, a stari će kamion biti odlično pojačanje za takve akcije. Poznato je da se na belišćanskom odlagalištu već započelo sa sanacijom dosad odloženog otpada, a s obzirom da je otpad na toj lokaciji u budućnosti planirano odlagati selektiran putem reciklažnog dvorišta, nema potrebe naglašavati koliko će ovakav način prikupljanja već u startu olakšati i ubrzati takav način odlaganja na deponiji.

Cilj je izvući što više korisnog otpada i deponirati što manje otpada iz kojeg nisu izvučena korisna svojstva, a ovo ulaganje velik je, a sasvim sigurno ne i zadnji, korak na tom putu. U komunalne djelatnosti unutar Kombela nastavit će se ulagati, a u skladu s tim nastavit će se podizati i kvaliteta pruženih usluga.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content