Novosti iz života udruga|

Na temelju odluke Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije od 8.8.2023. godine stavljene su sve operativne snage sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u stanje pripravnosti vezano uz nadolazeći vodostaj rijeke Drave.

Tako je Stožer CZ-a Grada Belišća održao sjednicu i razmotrio stanje vodostaja rijeke Drave na području Grada Belišća. Prioritet je bilo osiguranje objekta vodocrpilišta, gdje je prijetio ulaz vode iz rijeke Drave u slučaju kritične granice vodostaja.

U tom slučaju operativni članovi DVD-a Belišće postavili su motorne pumpe većeg kapaciteta iznad „Bunara“, a djelatnici Hidrobela i DS Smitha izradili su zečji nasip za sprečavanje nekontroliranog ulaska vode u objekt. Na poplavnom području Citadele i vikend naselja na desnoj obali rijeke Drave korisnicima je pružena logistička pomoć te su osigurane vreće s pijeskom, s obzirom da je navedeni prostor neobranjiv.

Na području Donjeg Miholjca 10.8.2023. godine bile su aktivirane dodatne vatrogasne operativne snage na punjenju vreća s pijeskom i njihovo postavljanje na nasipu Hobođ-Zbara, s obzirom na opasnost propuštanja nasipa. Tako da su na zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika bili uzbunjeni operativni članovi DVD-a Veliškovci ( 3 člana) i DVD Gata (5 članova) koji su s kombijem DVD-a Belišće, bili dio skupine na ojačanju nasipa. U pojačavanje nasipa na rijeci Dravi kod Donjeg Miholjca angažirano je 200 osoba te ugrađeno 20 tisuća vreća s pijeskom zbog saniranja procjednih voda

Dana 12.8.2023. godine angažirane su posebne operativne snage na postavljanju zečjeg nasipa kod naselja Satnica (kod mosta preko Karašice kod Satničkog ribnjaka), a na kojem je bilo angažirano 200 pripadnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije te 40 članova postrojbi opće namjene civilne zaštite iz mjesta Magadenovac, Petrijevci, Valpovo i Belišće.

Radilo se na saniranju procjeđivanja i sprječavanju prelijevanja krune nasipa, gdje su s područja Vatrogasne zajednice grada Belišće sudjelovala 4 člana DVD-a Belišće, 2 člana DVD-a Bistrinci, 5 članova DVD-a Bocanjevci, 2 člana DVD-a Vinogradci i 3 člana DVD-a Veliškovci, ukupno 16 operativnih vatrogasaca. Za potrebe osiguravanja dovoljne količine vreća s pijeskom, ponovno u večernjim satima su uzbunjeni članovi DVD-a s područja VZG-a Belišće, gdje je 5 članova DVD-a Veliškovci i 2 člana DVD-a Vinogradci bilo upućeno na bent kod „Bakange“ preko rijeke Drave kod Belišća, na punjenju vreća s pijeskom.

Ovom prilikom se zahvaljujem svim vatrogascima na izuzetno napornoj intervenciji na kojima su bili angažirani na obrani od poplava, gdje su vreće s pijeskom  prošle kroz vrijedne ruke i trud, opterećeni i umorni  spriječile katastrofu koja je mogla eskalirati, no duh koji ste ugradili u nasip ostat će zapamćen, stoji u poruci Županijskog vatrogasnog zapovjednika Zorana Pakšeca.

Dubravko Čovčić

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content