Novosti|

KLASA: 022-04/20-06/9
URBROJ: 2158/1-01-07-20-62
Osijek, 25. ožujka 2020.

Temeljem članka 23. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15. i 118/18.) i točke II. stavak 1. Rješenja o osnivanju Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj: 7/16.), Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije na 37. sjednici održanoj 25. ožujka 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije upućuje Stožer civilne zaštite Grada Valpova i Stožer civilne zaštite Grada Belišća da moraju izdavati propusnice za svoje lokalno stanovništvo budući su to administrativno odvojena područja.

Načelnik Stožera
Goran Ivanović

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content