Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BELIŠĆE
Klasa: 023-01/10-01/04
Urbroj: 2185/02-01-11-15
Belišće, 18.svibnja 2011. godine

Temeljem članka 94. stavka 2. točke 2. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam 7. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora Belišće.

Sjednica će se održati dana 23. svibnja 2011. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici grada Belišća Kralja Tomislava 206, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6.sjednice VMO Belišće
2. Izbor članova Organizacijskog odbora za pripremu obilježavanja Dana MO-a Belišće
3. Prijedlozi građana
4. Razno

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molimo unaprijed opravdati tajniciVijeća MO Belišće gđi. Krunčici Rupić, na telefon broj: 098/373-701.

Predsjednik
Vijeća mjesnog odbora Belišće
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content