Novosti|

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – SAPARD/IPARD Agencija – objavila drugi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 54/11, a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalazi i Vodič za korisnike za ovu mjeru.

Za što mogu iskoristiti IPARD sredstva?

I ulaganje u sektor sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda

– max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK)

II ulaganje u sektor lokalne nerazvrstane ceste

– max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)

III ulaganja u sektor toplane

– max. javna pomoć – 958.000 € (7.000.000,00 HRK)

IV Ulaganje u sektor protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

– max. javna pomoć – 405.000 € (3.000.000,00 HRK)

Više o Mjeri 301 možete saznati na http://www.mps.hr/

Za tehničku pomoć ili partnerstvo obratite se u Poduzetnički centar Belišće na telefone: 031 400 628/606 ili elektronskim putem na: poduzetnički.centar.belisce@os.t-com.hr

OSNOVNI CILJEVI MJERE 301:

* Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast
* Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta
* Poboljšanje situacije ruralne depopulacije

Maksimalni iznos javne pomoći:

100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja koja ne stvaraju značajan neto prihod
50% od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganju za ulaganja koja stvaraju značajan neto prihod

Značajnim neto prihodom smatra se udio dobiti poslije oporezivanja koji je veći od 25 % od ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja projekta.

Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja, a rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. svibnja 2011. i traje zaključno do 13. lipnja 2011., sukladno tekstu Natječaja.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content