Grad za mlade, Novosti|

Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća broj 1/15) Gradsko vijeće grada Belišća, dana 27. rujna 2021. godine na 4. sjednici, prihvatilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belišća te je tajnim glasovanjem izabrano 7 članova sa 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belišća.

Tajnom glasovanju je pristupilo 12 vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća, nakon kojeg je utvrđeno da je 12 listića bilo važećih (100%) te nijedan listić nije bio nevažeći (0%).

Na Popisu važećih kandidatura bilo je 8 kandidata za članove sa 8 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belišća, a biralo se 7 kandidata za članove sa 7 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belišća. 

U Savjet mladih Grada Belišća izabrani su kako slijedi:

1. Barbara Špoljarić, članica

    Ema Torjanac, zamjenica članice, sa 12 glasova,

2. Dominik Klanjšček, član

    Ela Kunštek, zamjenica člana, sa 12 glasova,

3. Ema Stanić, članica,

    Barbara Jurišić, zamjenica članice, sa 12 glasova,

4. Mirko Blažević, član,

    Ivan Lacković, zamjenik člana, sa 12 glasova,

5. Tomislav Jurković, član,

    Anja Crnogaj, zamjenica člana, sa 12 glasova,

6. Marin Vuksanić, član,

    Branimir Vidošić, zamjenik člana, sa 11 glasova,

7. Matej Šimić, član,

    Tin Lacković, zamjenik člana, sa 11 glasova.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content