Grad za mlade, Novosti|

U okviru projektne aktivnosti 4. Organiziranje volonterske akcije “Djeca pomažu djeci” izrađen je priručnik – “Djeca pomažu djeci” za volontiranje u kriznim situacijama, prema konceptu vršnjačke pomoći, kao smjernice koje će omogućiti pravilno uključivanje djece i odraslih u volonterske aktivnosti na lokalnoj razini. Priručnik je prvenstveno namijenjen koordinatorima volonterskih aktivnosti u lokalnim Društvima “Naša djeca” u Hrvatskoj, ali i u drugim organizacijama civilnog društva. 

Izrada priručnika provodi se u sklopu EU projekta “POKRENIMO KOTAČIĆ U ZAJEDNICI
– osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ UP.04.2.1.11.0067.

Izrada priručnika provodi se u sklopu EU projekta POKRENIMO KOTAČIĆ U ZAJEDNICI– osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ UP.04.2.1.11.0067. Ukupna vrijednost projekta iznosi 61.487,43 EUR (463.277,05 kn), a bespovratna sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda 52.264,32 EUR (393.785,49 kn) i Državnog proračuna Republike Hrvatske 9.223,12 EUR (69,491,56 kn).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content