Novosti|

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. i Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u petak 10. svibnja 2019. godine, u Velikoj vijećnici grada Belišća održali su još jedno u nizu besplatno edukativno predavanje na temu „Predstavljanje mjera HZZ-a za samozapošljavanje i zapošljavanje“.

Na samom početku sve nazočne pozdravila je direktorica Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Karolina Štefan Bugarinović koja se zahvalila Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na uspješnoj suradnji, gospodinu Miroslavu Vaneku, rukovoditelju Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek i Nataši Štiglec, stručnoj savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ostalim suradnicima na dolasku i predstavljanju mjera za samozapošljavanje i zapošljavanje.

Svrha ove edukacije je da trenutno nezaposlene osobe i postojeći poduzetnici s područja grada Belišća u što većoj mjeri koriste mjere za zapošljavanje i samozapošljavanje iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Paket novih mjera koje su stupile na snagu ove godine sadrži devet mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je o: potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu.

Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera mogu koristiti kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere stalni sezonac, kao i na obrazovanja i usavršavanja.

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. i Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. i u narednom će razdoblju nastaviti organizirati besplatna edukativna predavanja namijenjena potencijalnim i postojećim poduzetnicima.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content