Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
KLASA: 920-09/22-01/01
URBROJ: 2158-3-03-01/2-22-10
Belišće, 5. rujna 2022. godine

POZIV
fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu – suša, na području Grada Belišća zbog djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta,  izostanka padalina i visoke temperature, na višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod. 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području Grada Belišća da prijave štetu u Gradskoj upravi, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (1.kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno sa 13. rujna 2022. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti list B-podaci iz AKORD sustava, odnosno posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Gradsko povjerenstvo
za procjenu štete od prirodnih nepogoda

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content