Novosti|

Na temelju Plana aktivnosti i zajedničkog projekta Vatrogasne zajednice grada Belišće i Lokalnog volonterskog centra Zvono, dana 29. veljače 2016. godine obavljena je provjera osposobljenosti kandidata iz Lokalnog volonterskog centra za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požaram. Svi kandidati su s upjehom završili ospsobljavanje.

Provjera je uslijedila nakon predhodnog teoretskog dijela, gdje su prezentirane osnovne mjera zaštite od požara te kroz prezentaciju filma o bitnim elementima koji su vezani uz nastanak i gašenje požara te zaštitu osoba i imovine. Na kraju je obavljena praktična obuka rukovanja s aparatima za početno gašenje i korištenje opreme iz hidrantske mreže.

U zajedničkom projektu u dva navrata, voditelji Lokalnog volonterskog centra su s članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava obavili radionicu pod nazivom „Biti volonter“, gdje je među članovima sa zadovoljstvom prihvaćeno upoznavanje s radom i uključivanjem u volonterske aktivnosti.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content