Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova geronto-domaćice na projektu „Još jednom zaželi”.

Trajanje radnog odnosa: 23 (dvadeset i tri) mjeseca.

Broj radnika koji se traži: 40 radnica.

Mjesto rada: Belišće i prigradska naselja.

Opis poslova:

– dostava namirnica;
– održavanje čistoće stambenog prostora;
– pranje i glačanje rublja;
– ostale usluge u kući i na okućnici;
– pomoć pri oblačenju i svlačenju;
– briga o higijeni i osobnom izgledu;
– pomoć u socijalnoj integraciji;
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. svibnja 2019. do 31. ožujka 2021. godine

Uvjeti za mogućnost rada su:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji: s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima,žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-Zamolba,

-Preslika osobne iskaznice,

-Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe),

-Preslika domovnice

-Preslika rodnog lista

-Potvrda HZZ da se osoba nalazi u evidenciji nezaposlenih

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod Tamare Bilić na broj tel: 031/400-622 ili mail: tamara.bilic@belisce.hr

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 25. veljače 2019. godine, na adresu

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Još jednom zaželi!“

Prijava se može podnijeti osobno na gore navedenu adresu, do zaključno 15 sati 25.veljače 2019.

Ukoliko se prijava podnosi poštom, uvažit će se prijave koje imaju pečat pošte kojim se dokazuje da je pošiljka predana zaključno s 25.veljače 2019.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađati i završiti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili za gerontodomaćicu.

 

Natječaj ”Još jednom zaželi”

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content