Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-01/23-01/01
Urbroj: 2158-3-02-01/2-23-6

Belišće, 18. siječnja 2023. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 10/19, 12/20, 1/21 i 12/22), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine

I. OPĆI PODACI

Na osnovi Odluke o visini iznosa i roku na koji se odobravaju dodatne studentske stipendije za akademsku 2022./2023. godinu koju je gradonačelnik grada Belišća donio dana 16. siječnja 2023. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2022./2023. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

 • po 106 eura mjesečno svim studentima na rang listi koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno koji imaju ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente 1. godine fakulteta
 • po 66 eura mjesečno za sve ostale studente na rang listi koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine fakulteta.

Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz. Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju.     

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija.   

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine kandidati za odobravanje stipendija trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice (ako osobna iskaznica nije starija od godinu dana od dana prijave na Oglas, onda je potrebno priložiti Elektronički zapis o prebivalištu)
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu fakulteta o upisu na visoko učilište (e-zapis o statusu studenta nije dostatan jer ne sadrži sve potrebne informacije o studentu kao potvrda o upisu koju izdaje referada fakulteta)
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine)
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija) – studenti diplomskog studija trebaju priložiti i ocjene s preddiplomskog studija
 7. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima.

V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se vraća u slučajevima predviđenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine rangiraju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom rangiranju sastavlja se prijedlog liste kandidata koji će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Kandidati se rangiraju prema prosjeku ocjena.  

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi prvenstva budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 2. veljače 2023. godine, na jedan od sljedeća dva načina:

1.u fizičkom obliku sa svom traženom dokumentacijom na adresu:

                                                                          Grad Belišće

                                              Odbor za odobravanje stipendija studentima

                                                              Vijenac dr. Franje Tuđmana 1

                                                                       31551  BELIŠĆE

s naznakom „Prijava na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine“ te obavezno imenom pošiljatelja

2. u elektroničkom obliku skenirano u PDF formatu sa svom traženom dokumentacijom (potrebno je skenirati svu dokumentaciju u jedan PDF dokument) na e-mail adresu:

stipendije@belisce.hr

s nazivom e-maila „Prijava na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2022./2023. godine“ – ime pošiljatelja

Predsjednica Odbora za odobravanje stipendija studentima
 Ljerka Vučković

                                                                                                                    

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content