Novosti iz života udruga|

U četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, održana je redovna izvještajna skupština Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće. Skupštinu čine po dva predstavnika iz svake udruge i po jedan predstavnik iz sekcija, što čini 19 zastupnika. Na sjednici je sudjelovalo svih 19 zastupnika ili zamjenika, te osam gostiju. Sjednicu je vodio predsjednik ZTK-a po usvojenom dnevnom redu. Pošto su zastupnici sve materijale dobili mailom, a isti su postavljeni i na web stranicu, tijek sjednica bio je vrlo učinkovit.

Tajnica Zajednice, gospođa Ivana Francuz, pojasnila je financijsko izvješće, a umjesto izvješća o radu prikazan je desetominutni film o aktivnostima u 2022. godini.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I DJELOVANJA

Zajednica tehničke kulture Valpovo-Belišće je udruga, koja okuplja udruge tehničke kulture na području gradova Valpova i Belišća s ciljem provođenja zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene širenju tehničke kulture prema djeci i odraslima. Za te potrebe Osječko-baranjska županija osigurala je prostorne i materijalne uvjete. Zajednica djeluje u Domu tehnike u Valpovu. U zajedničkom djelovanju udruga, ostvaruje se značajan doprinos u realizaciji javnih potreba u tehničkoj kulturi te oblikovanju i ostvarivanju suvremenog koncepta razvitka tehničke kulture kod djece i građana u našoj zajednici. Zajednica tehničke kulture je u dosadašnjem radu svojim programima i aktivnostima ostvarila značajan ugled i razinu postignuća. Za rezultate rada u širenju tehničke kulture u proteklim godinama, volonteri i djelatnici tehničke kulture dobili su niz značajnih priznanja na razini grada, županije, države ali i izvan nje.

Na području županije Osječko-baranjske, po organiziranosti i brojnosti, ZTK Valpovo-Belišće je nakon  ZTK Osijek, najveća gradska organizacija tehničke kulture na tom području. ZTK Valpovo-Belišće okuplja 8 udruga građana tehničke orijentacije i dvije sekcije: Informatička škola „Page“ i Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće.

Kroz radionice u Domu tehnike, OŠ na našem području i SŠ Valpovo prošlo je 1470 djece i mladih (neki su sudjelovali u više radionica, ili nekoliko puta u istoj radionici).

U razdoblju od 1.10.2021. do 1.10.2022. godine ZTK Valpovo-Belišće (zajedno sa udrugama i sekcijama) organizirala je i održala ukupno 54 aktivnosti, a evo najznačajnijih i broj polaznika u njima:

„ZIMA U TEHNICI” 92
NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 24
RADIONICE CTK 64
USKRS U TEHNICI 60
MODELARSTVO (proljeće, jesen) 607
LJETO U TEHNICI 126
DJEČJI TJEDAN 57
STEM (OŠ, SŠ) 288
MI, ZVONO 25
VRTIĆI 92
UMIROVLJENICI 35
 1470 korisnika

Broj sati koje su učenici proveli na radionicama koje je organizirala ZTK Valpovo-Belišće:
• 2 školska sata – 895 učenika
• više od 5 sati – 278 učenika
• više od 35 sati – 102 učenika
• više od 70 sati – 64 učenika

Nakon usvajanja svih relevantnih dokumenata Skupštini su se obratili gosti i zastupnici.
Domagoj Varžić iz Grada Belišća i Mirela Skelac u ime Autoluba Valpovo dali su podršku aktivnostima koje se provode u ZTK-u Valpovo-Belišće i zaželjeli nastavak ovako vrijednih rezultata, napose s djecom i mladima.

Na kraju sjednice zaslužnim učenicima i građanima dodijeljena su priznanja ZTK Valpovo-Belišće za 2022. godinu.
DIPLOMU ZTK-a Valpovo-Belišće za postignute rezultate u tehničkim aktivnostima u 2022. godini dobili su:
DAVID MANDL
MARKO SAMARĐIĆ
HRVOJE KOVAČEVIĆ
PETAR ŠIMIĆ
SARA AĐIĆ
TENA NOVAKOVIĆ
LUCIJA TOPALOVIĆ
VALENTINA PUJIĆ

PLAKETU ZTK-a Valpovo-Belišće za izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture u 2022. godini dobili su:
BILJANA PANTOŠ
MARIJAN ANTOLOVIĆ
TOMISLAV KUDELJNJAK
BOJAN FUDERER
DAVOR MILOŠEVIĆ
GORAN KUPČERIĆ

ZAHVALNICU ZTK-a Valpovo-Belišće za osobni angažman i doprinos u ostvarivanju ciljeva tehničke kulture u 2022. godini dobili su:
STELA HORVAT
GORAN DOJKIĆ
IVO NOVAK
IVICA MIHALJEVIĆ
VELJKO ČVAGIĆ
MATKO FLORIJANČIĆ

POVELJU ZTK-a Valpovo-Belišće za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju i promicanju tehničke kulture dobio je STJEPAN BLAŽEVIĆ.
Gospodin Stjepan Blažević rođen je 01. rujna 1943. godine u Ivanovcima, gdje je i završio osnovnu školu. Srednje obrazovanje završio je u Valpovu, a VKV kvalifikaciju automehaničara stekao u Osijeku. Zvanje kontrolora tehničke ispravnosti vozila 1984. god. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu .
Od 1977. godine radi u Autoškoli Autokluba «Valpovo» na poslovima instruktora vožnje, voditelja autoškole i predavača iz nastavnog predmeta PPSP. S navedenim radom nastavio je i u Autoškoli «Siguran prolaz» d.o.o. Valpovo, koja je osnovana 1997. godine, gdje radi sve do umirovljenja 2000. godine.
Kao jedan od prvih entuzijasta radi u radionici tadašnjeg Automoto društva Valpovo od osnutka 1958. godine, a kao sedamnaestogodišnji mladić 16.11.1960. godine postaje i njegov član, što ostaje neprekidno sve do današnjih dana. 1982. godine postaje njegovim tajnikom. Velika zasluga je što se u tom periodu Automotodruštvo seli u nove prostorije, a radi se na izgradnji poligona za autoškolu. Kao tajnik Automoto društva «Valpovo», organizator je tadašnjih auto relia, biciklijada za žene, a sve u funkciji promicanja prometne kulture. Organizira održavanje regionalne smotre «Što znam i kako se ponašam u prometu» koja je 1983. godine održana u Valpovu. Iste godine, njegovom zaslugom osniva se Školska prometna jedinica za mjesto Valpovo. Jedan je od osnivača Savjeta za sigurnost prometa grada Valpova, čiji je jedno vrijeme bio i predsjednik. .
Cijeli svoj radni vijek gospodin Blažević je posvetio osposobljavanju kandidata za vozače, preventivi u cestovnom prometu. Sve svoje slobodno vrijeme posvetio je radu s mladima, djecom predškolskog i školskog uzrasta, radeći s njima kako bi se sa što više znanja i vještine kretali u prometu, stekli potrebna znanja iz prometne kulture i na taj način osigurali sigurnost sebi i ostalim sudionicima u prometu.
Gospodin Blažević aktivno sudjeluje u radu ZTK Valpovo-Belišće cijeli svoj radni vijek, a nastavio je sa aktivnostima i nakon odlaska u mirovinu.
Za dugogodišnji rad gospodin Blažević nagrađen je brojnim priznanjima:
 1998. godine Upravni odbor HAK-a dodijelio je gosp. Blaževiću Diplomu za uspješno sudjelovanje u promicanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka HAK-a,
 2009. dobiva Plaketu ZTK Valpovo,
 2009. dobiva Povelju ZTK OBŽ za životno djelo na području promicanja tehničke kulture,
 2016. dobiva Zlatnu Plaketu „Pečat Grada Valpova“ za životno djelo na području razvoja i promicanja prometne kulture.
Na kraju zasjedanja skupštine Goran Kurtović iz Astronomskog društva „Anonymus“ demonstrirao je mogućnosti novog teleskopa za promatranje Sunca.

Foto: Goran Dojkić, Dragan Francuz

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content