Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/04
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1

Belišće, 24. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

22. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 27. ožujka 2023. godine (PONEDJELJAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 18. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Usvajanje Zapisnika s 19. telefonske sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 4. Usvajanje Zapisnika s 20. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 5. Usvajanje Zapisnika s 21. hitne (telefonske) sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 6. Aktualni sat
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I-XII mjesec 2022. godine
  Izvjestitelj: načelnik PP Belišće, Vlado Krznarić
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Analize provedbe aktivnosti Vatrogasne zajednice grada Belišća za proteklo razdoblje 2022.
  b) Zaključka povodom razmatranja izvršenja Financijskog izvješća od 01.01.-31.12.2022. godine
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2023. godinu
  d) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara za žetvu „Belišće 2023.“
  Izvjestitelj: zapovjednik/tajnik VZG Belišće Dubravko Čovčić
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije (plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027.godine za 2022.godinu;
  b) Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Strategije (plana) razvoja grada Belišća za razdoblje 2021.-2027.godine
  Izvjestitelj: pročelnik dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl. oec.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
  b) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini
  d) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća Grada Belišća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2022. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2022. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvještaja o radu Centra za kulturu Sigmund Romberg za
  1.-12.2022. godine
  b) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 1.-12.2022. godine
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: Katarina Bošnjak, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2022. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2023/2024. godinu
  Izvjestitelj: ravnateljica Ivana Belcar, odg.,
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvješća Programa rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2022. godinu
  b) Zaključka povodom razmatranja Izvršenja Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Muzeja Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja Izvještaja o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2022. godinu
  b) Zaključka povodom razmatranja izvršenja Financijskog izvještaja za 2022. godinu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Belišća od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
  Izvjestitelj: Matej Šimić, predsjednik
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Milan Zamaklar, predsjednik
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvršenja Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Mario Balog, predsjednik
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2022. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2022. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2022. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2022. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge Kombel d.o.o. za 2022. godinu
  Izvjestitelj: direktor Andrej Bičak, dipl.iur.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja grada Belišća u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika i Gradske uprave grada Belišća o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. – 12. mjesec 2022. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih Izmjena Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 28. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 29. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. za financiranje projekta „Energetska obnova zgrade Stari mlin u Belišću“ od 4. studenoga 2022. godine
  Izvjestitelj: Božica Lalić, univ.spec.oec.
 30. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2023. godini kod OTP Banke d.d. za financiranje projekta „Energetska obnova zgrade Stari mlin u Belišću“
  Izvjestitelj: Božica Lalić, univ.spec.oec.
 31. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 32. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Belišću
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 33. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osiguranju prostora za rad Gradske knjižnice i čitaonice Belišće u prostoru Palače Gutmann u Belišću
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 34. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti na području Grada Belišća – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 35. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 36. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u gradu Belišću
  b) Zaključka o ovlašćivanju gradonačelnika za donošenje Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Belišću
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 37. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti za objavu javnog poziva za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 38. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji k.č.br.489/4, k.o. Belišće u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 39. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti stanova u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ
 40. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  b) Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 41. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupoprodaji stanova u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zk.ul.br. 2052, k.o., Belišće na adresi A. G. Matoša 6d, Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 42. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i ostalim površinama u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 43. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama štednje potrošnje energenata (električna energija, plin i gorivo)
  b) Odluke o II. izmjenama i dopunama Popisa mjera štednje potrošnje energenata (električna energija, plin i gorivo)
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 44. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br.2045, k.o. Belišće
  b) Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u zk.ul.br.1966, k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content