Novosti|

U Velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća u četvrtak, 10. kolovoza 2023. godine, održana je 27. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća sa 8 točaka dnevnog reda među kojima treba istaknuti točku o usvajanju Trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

“Kod zadnje sjednice koja je bila nedavno tada nije još bilo aktualno, no u međuvremenu se ukazala prilika da se prijavimo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odlaganje otpada. Prije svega za tzv. smeđe kante i jedan od uvjeta je da gradonačelnik potpiše izjavu da su u proračun uvrštena i osigurana sredstva. Obično to bude opcija ili da jesu osigurana sredstva ili da će biti osigurana, no ovoga puta je napisano da su osigurana. Da bi bilo sve po propisima ja sam ipak predložio da Gradsko vijeće donese odluku prije nego što ću ja to potpisati kako bismo mogli to napraviti jer je izrazito veliki interes naših sugrađana. To ste mogli čuti i od moje zamjenice, preko 800 građana je do sada već iskazalo interes da bi sada željeli te smeđe kante. U početku je taj interes bio znatno manji, a mi ćemo iskoristiti priliku sufinanciranja. Nije to mali omjer, 40 % Fond za zaštitu okoliša, a naših 60 %. Kada imamo u vidu tako veliki interes, onda mislim da bi to bilo opravdano.
Odradili smo i neke druge tehničke stvari koje smo uvrstili na ovu sjednicu, ali ovo je bila najvažnija točka dnevnog reda.”, rekao je gradonačelnik Dinko Burić.

U okviru Programa Gospodarenje otpadom uvrštava se Nabava komunalne opreme u iznosu od 67.000,00 eura u svrhu osiguranja sredstava radi prijave na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabava komunalne opreme bit će sufinancirana sredstvima FZOEU s 40 % opravdanih troškova nabave komunalne opreme.

Gradonačelnik Burić prokomentirao je i 3. točku dnevnog reda: Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti na području grada Belišća – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja.
“Sve ostaje isto, međutim mi smo prilikom donošenja odluke o nazivu, vodeći se primjerima i drugih jedinica općina i gradova, kad smo poslali u ministarstvo uprave prijedlog za izradu pečata dobili od njih uputu da s obzirom na to da po zakonu i po propisima mora biti i grb unutra, da je naziv predug i da ga trebamo jednostavno skratiti. Ništa drugo, sve ostaje isto, samo da skratimo naziv da bi u pečat stala sva slova. Iz tog razloga mijenjamo, a sve ostaje isto kao što je i ranije donijeto na Gradskom vijeću.”
Na pitanje ima li informacija kada bi se moglo krenuti s naplatom parkiranja, gradonačelnik Burić je rekao:
“Pred nama je dosta posla da odradimo sve pripreme. Mislim da je realno, ali dozvolite da ovo ipak bude samo predviđanje, mislim da je najrealnije da ipak to počne s novom 2024. godinom. Mislim da nije realno od ove jeseni nego od 1.1.2024. i da ćemo do tada stići napraviti sve ono što je potrebno za uspješnu realizaciju ovog projekta.”

“Hvala svim vijećnicima što su se u doba godišnjih odmora odazvali na ovu sjednicu.” , istaknuo je gradonačelnik Grada Belišća Dinko Burić.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content