Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61., stavka 5., točke 29. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) i Odluke o jednokratnoj pomoći za nabavu radnog materijala i školskog pribora za učenike osnovne škole  za školsku godinu 2023./2024., donio je dana 10. kolovoza 2023. godine sljedeći

JAVNI POZIV

ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NABAVU RADNOG MATERIJALA I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne pomoći roditeljima/skrbnicima učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Belišća za nabavu radnog materijala i školskog pribora.

II. VISINA POMOĆI

Jednokratna pomoć iz prethodne točke ovog Javnog poziva određena je u iznosu od 40,00 EUR po učeniku, odnosno u iznosu od 301,38 kn po učeniku (fiksni tečaj 1 EUR = 7,5350 kn) te se dodjeljuje u svrhu nabavke radnog materijala i školskog pribora.

III. PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Pravo na jednokratnu pomoć imaju roditelji/skrbnici učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Belišća te roditelji/skrbnici raseljenih učenika iz Ukrajine koji u školskoj godini 2023./2024. pohađaju osnovnu školu u Belišću.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za isplatu jednokratne pomoći podnosi se putem službene web stranice grada Belišća www.belisce.hr.

Obvezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev je preslika osobne iskaznice roditelja/skrbnika (podnositelja zahtjeva).

V. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Javni poziv je otvoren u razdoblju od 14. kolovoza do 15. rujna 2023. godine.

VI. OPĆE ODREDBE

Ukoliko je zahtjev za dodjelom potpore nepotpun ili nepravodoban, isti se neće uzeti u razmatranje.

Grad Belišće zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti pojašnjenje dostavljene dokumentacije.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

KLASA: 602-01/23-03/01
URBROJ: 2158-3-02-02/2-22-2

Belišće, 10.8.2023.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content